Изследователи от Университета Кембридж направиха мета-анализ, отбелязващ наличието на 13 гена, които биха могли да бъдат отговорни за резултатите във фитнеса при нетренирани предварително хора.

 

Физическата активност на хората е от изключително значение за поддържането на доброто им здравословно състояние, редуциране на хроничните заболявания и предотвратяване на преждевременната смъртност.


 

Много учени и здравни експерти препоръчват поддържането на добра физическа активност, с цел превенция на различни състояния.

 

На 22-рия годишен конгрес на Европейския колеж по спортни науки, д-р Бернд Волфарт, професор в катедрата по спортна медицина в Хумболтовия университет в Берлин, отбеляза за наличието на специфични кандидат гени, които могат да предвидят резултатите при определен вид тренировки.

 

Тези гени биха могли да повлияят на енергийните пътища, метаболизма, съхранението и клетъчния растеж в тялото.

 

Информацията относно тези открития провокира изследователи от Кеймбриджския център за спортни науки и упражнения към университета Англия Ръскин в Обединеното кралство да проведат мета-анализ, с който да идентифицират специфичните алели на гените-кандидати, свързани с резултатите от тренировки при нетренирани хора.

 

Тяхното изследване е публикувано в сп. PLOS ONE.

 

Екипът анализира резултати от 24 различни проучвания с общо 3012 участници. От кохортата 1512 участници са мъже и 1239 жени. Полът на останалите 261 участници не е посочен.

 

Средната възраст на участниците е 28 години. Те бяха разделени в 89 групи - 43 аеробни, 29 издръжливост и 17 сила. Изследователите идентифицират 13 кандидат-гена и алела, от които девет са свързани с кардиореспираторен фитнес, шест с мускулна сила и четири с анаеробна сила.

 

Геномът, тоест генетичната последователност е индивидуална при всеки човек. Поради тази причина телата на хората могат да реагират различно на едни и същи упражнения.

 

Направените открития в резултат на този анализ, насочват към възможността да се подобри ефективността от активните тренировки чрез идентифициране на генотипа на човека. След това на база получените резултати, той би могъл да получи своя собствена програма.

 

Изводът, който може да бъде направен, е, че за постигане на най-добри резултати е от голямо значение изготвянето на индивидуална тренировъчна програма.

 

Източници:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249501

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Candidate-Gene