Названието скафоид (scaphoid) идва от гръцката дума skaphos, което означава лодка или ладия – от формата на костта, затова на български, скафоид се превежда като ладиевидна кост.

 

Скафоидът има неправилна S-образна форма и се разполага в горната редица на китковите кости, от страната на лъчевата кост и изцяло лежи в китковата става. Той заедно с останалите кости на горната киткова редица (лунатум и трикветрум) представляват ключов сегмент между предмишниацата и долната редица киткови кости. Като такъв, те осъществяват движенията в китката, конгруентността на ставата, както и разпределянето на силите между костите на предмишницата и на ръката. Около 80% от повърхността на скафоида е ставна. Това, заедно с особеностите на кръвоснабдяването на костта, я правят податлва към забавено срастване или несрастване.


 

Фрактурите на скафоида са сравнително чести – около 2-3% от общия брой фрактури. Най-често фрактурата се причинява от падане върху ръката в положения на хиперекстензирана (хипер разгъната) китка или в резултат на спортна травма или удряне с юмрук. Клиничната картина  е свързана с болка, оток, повишена чувствитеност и понякога екхимози в областта на скафоида. Патогномонична  е болката при палплация в т.нар „анатомична табакера”.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Образната диагностика включва фасова и профилна проекция на китковата става, както и коса радиална и коса улнарна проекция и проекция по Ziter. Скенерът влиза в употреба, когато пациентът има клиника, но няма категорични рентгенографски данни за фрактура или при плануване на оперативната итервенция.

 

В повечето случаи, когато се „заподозре” фрактура на скафоида, правилното поведение е китката да се обездвижи като се постави в гипсова шина и да се направи повторна клинична и рентгенографска преоценка след 1 до 2 седмици. Ако тогава няма клинични и рентгенологични данни за фрактура, шината се сваля, а на пациента се разрешават активните движения в китката и ръката.

 

При неразместени фрактури на скафоида лечението може да бъде неоперативно - с гипсова шина, която обездвижва китката и ръката за 8 до 12 седмии, като пълното възвръщане към спорт и тежко натоварване на ръката се отлага, доката не се установят ясни рентгенологични данни за костно срастване, понякога за период от 4 до 6 месеца. Фиксиацията с компресивен винт е най-често използваният метод на фиксаця на фрактурите на скафоида, като може да бъде обсъден с пациент с неразместена фрактура, тъй като обездвижването и съответно възстановяването са в значително по-кратки срокове. При разместени или раздробени фрактури оперативното лечение е задължително. Това се отнася и за фрактурите в горния полюс на скафоида, поради характерното кръвоснабдяване и големия риск от несрастване на фрактурите в тази област.

 

Важно е да се отбележи, че въпреки клиничното и рентгенографско изследване около 30 до 40% от фрактурите на скафоида биват пропуснати и недиагностицирани при първичния преглед.

 

Несратсването на скафоида може да доведе до типична пост-травматична артроза на китката, свъзрзана с болка и инвалидизация. Друго типично усложнение е аваскуларната некроза на костта. Тя може да възникне след фрактура, особено в горния полюс на костта, както и при трвама свързана с разкъсване на скафо-лунатната връзка или като идиопатично състояние. Състоянието води до значителна болка и скованост в китката.