Мускулите притежават централна, активна част – мускулно тяло и крайни, механични части – сухожилия, чрез които се закрепват към скелета. Има различни видове мускули – по форма, по дължина, с различен брой глави.


Сухожилията имат възможност за разтягане, благодарение на което при мускулно съкращение се придава плавност на движението и се предотвратява травматизма на костите. В сухожилията се намират сетивни нервни влакна, които представляват рецептори за обтягане и изпращат сигнали към мозъка за напрежението, което мускулът развива.


Червените мускулни влакна се съкращават по-бавно и показват по-голяма устойчивост на умора. Белите мускулни влакна се съкращават по-бързо и показват по-малка устойчивост на умора. Вторият вид влакна са сравнително рядко застъпени в тялото – от този тип са мимически мускули и тези на езика.Около мускулите и сухожилията се разполагат подпомагащи функцията им фасции, синовиални влагалища и торбички, сезамовидни кости. При съкращението си дължината на мускулите намалява с 25 до 50%, което се съпровожда с увеличение на дебелината им. По този начин се развива сила, която може да преодолее определено съпротивление, необходимо за извършване на работа.


Силата на мускулите се измерва в тежестта, която те могат да преодолеят при максимално напрежение. Мускулът действа в ставите, които се намират между неговото начало и залавното му място. Мускулите, които предизвикват едно и също движение се наричат синергисти, а с противоположни движения – антагонисти.


Мускулите имат отношение както за придвижване на тялото и неговите части, така и за поддържане на позата и противодействие на земното притегляне. Въз основа на функционалните си и структурни особености мускулите се делят на скелетни, глдко-мускулни и сърдечен мускул. Скелетните мускули се наричат още напречнонабраздени и те могат да се съкращават волево.


За разлика от тях гладките мускули се съкращават неволево. От тях се изграждат стените на вътрешните органи и се инервират от вегетативната нервна система.


Всички мускули притежават основните свойства – възбудимост, проводимост, съкратимост. Около 20% от обема на мускулната клетка са митохондрии, които са свързани с доставянето на енергия. Мускулната клетка съдържа и мастни капки, които съдържат запаси от глюкоза под формата на гликоген.