Изследователи от Центъра за хранене към научния колеж в университета Drexel съобщават резултати, според които редовните физически упражнения могат да окажат положителен ефект за редуциране на апетита. Данните са събрани от общо 130 участници, които спазвали диетичен режим с намален калориен прием и ежедневна физическа активност.


Следването на диетична програма за отслабване самостоятелно, без физическа тренировка, се оказва значително по-трудна задача за контролната група в проучването. Експертите все още не са установили дали физическата активност увеличава риска или предпазва от пропуски в диетата, но със сигурност се откроява сигнификантното редуциране на апетита.


Резултати от различни изследвания са противоречиви - докато някои проучвания показват, че физическото натоварване може да стимулира желанието за преяждане, други извеждат изводи според които апетитът се намалява, както и се урегулира усещането за глад.Голяма част от програми за отслабване включват задължително, дори и минимална физическа активност, но не само поради явния факт, че се изразходва енергия и съответно изгарят калории.


Интересен е изводът от проучването, че упражненията могат да имат изразен ефект, дори и при диети със силно редуциран калориен прием. Причината е, че влияние се оказва не само върху апетита, но и върху поведението на хранене.


Резултатите показват, че при занимаващите се редовно с физическа активност рискът от преяждане през следващите часове е бил редуциран с до 12 %. При участниците, ангажирани с 60 минутна тренировка, рискът от преяждане е намален с приблизително 50%, което прави данните изключително убедително по отношение на значението на физическата активност.


За всеки допълнителни 10 минути упражнения участниците в проуването намалили вероятността от преяждане с един процент за няколко часа след тренировка.

 

Цел на бъдещите изследвания е да се проучи до каква степен ефектът от редовните упражнения върху поведението на хранене се различава при отделните участници.


Резултатите оставят и отворен въпросът по отношение на това какъв е ефектът от редовните упражнения върху поведенческите особености, свързани с храненето и дали отношение има и интензивността на тренировката. Съответно дали по-добри резултати би дала леката (спрямо умерена до енергична) физическа активност.


Центърът продължава с набирането на пациенти за следващо проучване, което има основно цел да установи влиянието на физическата активност върху ефективните когнитивни и поведенчески компоненти на загубата на тегло.