Физическата активност се посочва като фактор с много ползи не само за ума и тялото ни, но и съюзник в борбата със старостта.


Ново проуване, публикувано в Journal of the American Heart Association разкрива, че възрастни, които по-често спортуват по-рядко развиват симптоми на сърдечни заболявания.


В проучването участвали 1600 доброволци, които били във възрастовия диапазон 60-64 години. За проследяването им били използвани сензори за измерване на пулса в рамките на 5 дни. Били анализирани още индикатори на сърдечни заболявания като прекурсори на холестерола и молекули, имащи отношение към възпалението – какъвто е интерлевкин 6.Установено било, че участниците с ежеседмична физическа активност имат по-ниски нива на описаните маркери.


Установени са измерими подобрения в най-малко един от маркерите, свързани със сърдечносъдови заболявания, дори в рамките на 10-минутна физическа активност. В противоположен аспект – прекарването на времето в статично положение води до влошаване на изследваните маркери.


Двете форми на упражнения – аеробни упражнения или кардио тренировка, в съчетание със силови упражнения оказват влияние съответно върху помпената функция на сърцето и предпазване на мускулите от отслабване с времето.


NEWS_MORE_BOX


По-ранно публикувано проучване тази година разкрива, че сигнификантно подобрение на сърдечната дейност се откроява при  групата, която комбинира двата вида упражнения за разлика с контролната група, в която проследените тренират упражнения за разтягане и баланс в рамките на две години.


През май беше публикувано друго проучване, което показва, че възрастни, които поне три пъти в седмицата тренират в рамките на 40 минути показват значителни когнитивни (умствени) предимства пред групата на нетрениращите. Предимствата са по-добра концентрация, по-добри резултати на тестовете, както и по-добър паметов капацитет.


По-важно се оказва регулярната физическа активност (няколко пъти в седмицата), а не толкова дълги и изтощителни тренировки през определени периоди от време.


American Heart Association препоръчва поне 150 минути седмично умерени физически тренировки, включващи интензивни кардио тренировки и силови упражнения поне 2-3 пъти седмично.