Ежедневните разходки могат значително да понижат сърдечносъдовия риск на по-възрастните хора. Това разкри новопроведено изследване.

 

Според екип от специалисти ходенето между 6000 и 9000 крачки дневно се свързва с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания сред по-възрастните хора - над 60-годишна възраст. Те установяват, че всеки допълнителни 1000 крачки, направени дневно, особено при хората, които вървят по-малко от 3000 стъпки на ден, водят до по-малък сърдечносъдов риск.


 

При хората, които нормално изминават около 7000 крачки на ден, понижаването на риска не е толкова значително.

 

В изследването са включени над 20 000 души от САЩ и от 42 други държави. Среданата възраст на участниците е 63 години, като 52% от тях са жени.

 

В резултат на направените анализи, специалистите установяват, че при хората, които вървят по 2000 крачки на ден, рискът от сърдечносъдови заболявания, като инсулт, е с 40% до 50% по-висок в сравнение с този, при хора, които изминават между 6000 и 9000 крачки дневно.

 

Специалистите не разкриват горна граница, при която да не се наблюдава полза от разходките. Всяко нарастващо увеличение на крачките се свързва с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания сред по-възрастните хора.

 

В хода на проучването не е установена връзка между повишаването на броя на крачките и понижаването на риска от заболявания на сърдечносъдовата система сред по-младите възрастни. Като причина за това може да се възприеме и по-ниската честота на заболяванията сред тези хора.

 

За по-младите възрастни физическата активност е от полза за понижаване на рисковите фактори, които биха могли да доведат до появата на различни сърдечносъдови заболявания, като високо кръвно налягане, затлъстяване и диабет тип 2. Тези състояния обикновено се проявяват за първи път при по-млади възрастни и са от голямо значение за ранната превенция на сърдечносъдовите нарушения.

 

Физическата активност е от голяма полза за здравето на хората без значение от тяхната възраст. Поради тази причина постепенното повишаване на движението в ежедневието на всеки може да бъде много благоприятно за неговото психическо и физическо благополучие.

 

Информация за проведеното проучване е публикувана в сп. Circulation.

 

Референции:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061288