Мануалната терапия* (лат. manus - ръка) е важна част от медицината, чрез която се лекуват дисфункции на опорно-двигателния апарат.
 
Гръбначният стълб и произлизащите от него проблеми с периферната нервна система, каквито са болките във врата, кръста (лумбалната област) и краката са може би най- често обект на лечение с техники от мануалната терапия.
 
Обект на мануалната терапия са и периферните стави в човешкото тяло, които често са подложени на травми от висoкорискови спорт ове и други активности като бягане, скачане и др.
 
Травмите като навяхването (дисторзия) и изкълчване (луксация) са най-често срещаните травми на ставите в човешкото тяло, които провокират болка и ограниченията в обема на движение не само на ставите, но и на меките тъкани около тях.
 
Мануалната терапия разполага с различни, но ефективни техники за повлияване на болката в човешкото тяло, свързана с проблеми в мускулно-скелетната система на човека. В световен мащаб са познати различни концепции за мануална терапия като Cyriax, Maitland, Kaltenborn, Mulligan, McKenzie и др.
 
Ставите в човешкото тяло са съставени от 2-3 ставни повърхности. Нито една от тях не съвпада напълно с другата, с която контактува. Физиологичните движения в една става са съчетания от плъзгане и въртене (ротация) на ставните повърхности (партньори). 
 
Например бедрената кост и подбедрицата образуват колянната става. Крайните им части, с които образуват колянната става и контактуват помежду си не съвпадат напълно. Възможно е по-най различни причини повърхностите да се разместят в рамките на т.н. „позиционна грешка”. Това би довело до болка при определено движение във всяка една става в човешкото тяло, включително и в т.н. “фасетни стави” на гръбначния стълб.
 
Понятието „позиционна грешка“ е доразвито в eдна от най-популярните концепции в мануалната терапия – концепцията „Мълиган“.
 
Основна цел на манулната терапия е да се отстрани тази „позиционна грешка”, чрез акцентиране върху правилните движения в ставите. Казано по-друг начин да се „отблокира ставата”.
 
Една от най-модерните и ефективни концепции в мануалната терапия е тази на новозеландския физиотерапевт Браян Мълиган, която е развита през 80-те години на миналия век.
 
При болестни състояния ставните повърхности могат да бъдат в неправилна позиция, наречена „позиционна грешка“, която да предизвиква болка и дисфункция (Мulligan, B., 1993).
 
Основното и важно правило на концепцията Mulligan е, да не се провокира болка при прилагането на техниките, независимо къде се прилагат - гръбначен стълб или ставите в човешкото тяло (раменна, колянна, тазобедрена стави, китка и др.). 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Мoбилизациите с движение (mobilization with movement, MWM) са приложими и успешно подобряват обема на движение в раменната, тазобедрената, колянната стави, намаляват болката и сковаността.
 
Мобилизацията се прилага в посока, в която мобилизационното въздействие е безболезнено.
Когато техниките се изпълняват от терапевта, пациентът извършва движението, което му предизвиква болка. Например, ако го боли кръста при навеждане напред, то пациентът прави точно това движение докато терапевтът прави съответната техника в областта на кръста.
 
По време на терапията специалистът извършва подходящите плъзгателни движения в даден сегмент на гръбначния стълб или периферна става, като се следи движението да не причинява болка на пациента. Важно за терапевтичния натиск е не силата му, а да се намери правилната и безболезнена посока на приложението му (Фигура №1). 
 
 
  
Фигура №1 Мобилизация с движение (MWM) на раменна става по концепцията Мълиган при ограничение на повдигането на ръката.
 
Болковият симптом е индикация, че терапевтът не е намерил правилната посока на терапевтичен натиск, правилния вид техника, точния сегмент на гръбначния стълб или, че техниките не са показани за този проблем.
 
Мануалната терапия по концепцията “Браян Мълиган” е една от най-сигурните за пациента при дисфункции на гръбначния стълб. При нея липсват характерните за другите концепции „изпуквания”, които често стряскат пациентите (Фигура №2). 
 
 
Фигура №2 Техника за мобилизация на торакален дял на гръбначния стълб по концепцията Мълиган с използване на специализиран колан при болки и ограничение на движенията на торакалния дял на гръбначния стълб.
 
 
Това не означава, че другите концепции за мануална терапия не са ефективни при лечение на дисфункции и болки в периферните стави и гръбначния стълб. 
 
Напротив правилната диагностика на дисфункциите дава възможност на кинезитерапевта да избере и приложи правилно и сигурно за пациента техники и принципи на въздействие от различни концепции по мануална терапия като Cyriax, Maitland, Mulligan, McKenzie.
 
*В статията не става въпрос за масаж