Ортопедичната медицина по метода на Д-р Джеймс Сириакс е система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди, както във всички периферни стави на човешкото тяло, така и на структурите на гръбначния стълб.


Към мекотъканни увреди спадат увредите на лигаментите (връзки), сухожилията, мускулите.


В терапевтичните техники от концепцията Сириакс се включват т.нар. дълбока транзверзална фрикция, манипулациите, мобилизациите и др.Дълбока транзверзална фрикция по Сириакс, позната още и като дълбок транзверзален фрикционен масаж (DTF, DTM)


Мекотъканните увреди са остри (подостри) и хронични. Често след травма (например най-често след навяхване на глезен) получаваме съвет да обездвижим увредената зона. Възстановяването без никакво движение обаче води до появата на сраствания (адхезии), водещи до появата на нефункционални тъкани, подобни на тези образувани при белег. 


Следтравматичната възпалителна реакция и отока също може да ограничи движението в зоната на увредата.

 


Каква е ролята на дълбоката транзверзална фрикция във възстановяването при увреди на връзки, сухожилия и мускули?


Дълбоката транзверзална фрикция представлява дълбоки напречни мобилизации върху третирания мускул, сухожилие или връзка. Ефектът, който се очаква при правилното изпълнение на техниката е:

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

  1. Увеличаване на кръвния поток към увредената зона, което спомага за премахването на някои метаболити, които дразнят свободните нервни окончания в зоната на увредата.
  2. Мобилизация на увредената тъкан или казано по-разбираемо движение на тъканта, което в острия и подострия стадий след травмата цели да намали срастванията в областта. В хроничната фаза целта е да ремоделира тъкантта, така че да бъде по-еластична и по-функционална. Може би това е един от-най важните ефекти на дълбоката транзверзална фрикция.
  3. Стимулиране на механорецепторите. Резултатът е обезболяващ ефект.
  4. Обобщаващо дълбоката транзверзална фрикция спомага за възстановяване нормалната еластичност на увредените тъкани, както и правилно ремоделиране на тъканите.


В какви случаи се използва дълбоката транзверсална фрикция?

 

Най-честото ѝ приложение е при мускулни, сухожилни и връзкови(лигаментарни) увреди. 

 

Дълбоката транзверзална фрикция не се прилага при калцификати т.е при променена структурно тъкан и появата на по-твърди фрагменти в зоната на увредата. Не се прилага при големи кръвонасядания, възпалителни заболявания на кожата, при увреди на нервните структури, при възпаление на бурсите и др.

 

Погледнато от техническа гледна точка, при правилното изпълнение на дълбоката транзверзална фрикция очакваме и положителни резултати от лечението.

 

На първо място е правилният захват от страна на терапевта. Средният пръст подпомага показалеца при изпълнението на техниката.(Фиг.1)

 

 

Фиг. 1 Положение на ръката на терапевта С-форма


На второ място приложението на правилното място, което се локализира след правилна функционална диагностика т.е да знаем коя е увредената структура и да направим фрикцията точно на нея (Фиг. 2).


На трето място трябва да бъдем сигурни, че не се плъзга само кожата на мястото на приложение, а наистина правим по-дълбока фрикция върху конкретната структура - лигамент, сухожилие, мускул. За да не увредим кожата на пациента поставяме парче памук между нашия пръст и кожата (Фиг. 2).


На четвърто място извършването на движението може и трябва да бъде подпомогнато от движение на ръката, а не само от пръстите. Това прави изпълнението на техниката по комфортно и улеснено за терапевта и пациента.


На пето място е важно техниката да бъде изпълнена в две фази - активна с натиск, тогава когато се осъществява транзверзалната фрикция и релаксираща без натиск, когато се връща ръката на терапевта в изходното положение. Използването на постоянен натиск не е комфортно както за пациента, така и за терапевта и води до бърза умора на ръката му.


Честотата на приложение е изключително важна за положителния ефект от приложение на фрикцията. Най-често приложението трябва да бъде около 15минути на процедура, 3 пъти седмично.

 


Фиг. 2 Приложение DTF под ъгъл 90° върху предната талофибуларна връзка на глезена.


Като обобщение, правилното приложение на дълбоката транзверзална фрикция при мекотъканни увреди ни помага за по-бързото и по-ефективно възстановяване на увредените меки тъкани1.


Библиогарфия:
1. Yi R., Bratchenko WW, Tan V., Deep Friction Massage Versus Steroid Injection in the Treatment of Lateral Epicondylitis. Hand (N Y). 2017 Feb 1