Бронхиалната астма е заболяване с хроничен ход, което засяга основно детската и юношеската възраст. Болестта протича на епизоди с обостряне и последващи подобрения.


При бронхиалната астма съществува риск от настъпване на сериозно разстройство на дишането – стеснение на дихателните пътища. Отслабване на дихателната мускулатура, несъгласуваността между движенията на диафрагмата и ребрените мускули водят до нарушен дихателен ритъм.


Дихателните упражнения имат за цел подобряване на дишането – удължаване на издишването, както и укрепване на дихателната мускулатура. Упражненията могат да се изпълняват от различна позиция и в случай на възможност с някои гимнастически уреди.Примерен комплекс за леки до умерени форми на бронхиална астма:


От разкрачен стоеж и ръцете на хълбоци – първо извиваме тялото вляво с отвеждане на лявата ръка нагоре, вдишвайки бавно. След задържане в рамките на 1-2 секунди се връщаме в начална позиция, издишвайки. Упражнението се извършва и в противоположна посока и се повтаря няколко пъти – обикновено 6 до 8.


От изправен стоеж клякаме с ръце изпънати напред и нагоре и изтегляйки ги до долу и назад издишваме. При връщане в начална позиция – вдишваме. Изпълняват се няколко повторения – 8 до 10 на брой.


Друго подходящо упражнение е кръгове с ръцете. Редуват се последователно кръг с ляво ръка напред, нагоре и назад, след което се изпълнява с дясна ръка. На 3 и 4 се правят два пълни кръга с двете ръце. При повдигане на ръцете се вдишва, а при снемането им се издишва.


От изправен стоеж с разкрачени крака на 1 се прави наклон наляво на тялото с издишване, а на 2 се връщаме в начална позиция с вдишване. На всяка страна упражнението се прави до 8-10 пъти.


Упражнения могат да се правят с помощта на лостове или в домашни условия – използвайки касата на вратата. На 1 тялото се отпуска напред и единият крак се повдига, свит в коляното, вдишвайки. На 2 – връщаме в изправена позиция и издишваме. Повторенията могат да бъдат в рамките на 10 до 15.


С медицинска топка или гиричка отново от изправен стоеж с разкрачени крака, на 1 извиваме тялото наляво, повдигайки топката и ръцете нагоре в същата посока и вдишвайки. На 2 – връщаме се в начална позиция, издишвайки, след което упражнението се изпълнява в срещуположна посока. Дозировката на повторенията отново е в рамките на 8-10 пъти.


Отново с медицинската топка, хващайки я с две ръце, на 1 клякаме с повдигане нагоре топката и вдишване. На 2 се връщаме в начална позиция и издишваме. Изпълнява се 6 до 8 повторения.