Боли ви гърбът, вратът или кръстът... Болката е осезаема, почти постоянна и отнема част от енергията ни. Осъзнаваме, че за нея е виновно „седенето“ и че с напредване на годините тя ще се превръща в неизбежна спътница в деня ни. Но не знаем, всъщност, колко сериозни са пораженията върху гръбнака от неправилната позиция на тялото – как малкото изкривяване в седнало положение или позицията на главата заради монитора ни носи тендовагинит или обрича на главоболие.

 

И ако си мислим, че тези оплаквания са неизбежни с времето – грешим. Има лек. Изисква се навременна корекция на гръбнака.


Чрез хиропрактиката успешно се третират изкривявания на гръбнака, които най-често се получават заради уседнал начин на живот и продължителен престой в неправилна позиция на тялото. Методиката работи в насока стабилизация на мускулатурата, която поддържа гръбнака. По този начин се облекчава не само функционирането на опорно-двигателния апарат, но и функционирането на нервната система и дейността на останалите органи, с което се елиминират оплаквания от болка във врата, кръста, гърба и пр. Ефектът на рехабилитационната програма не спира дотук. Тъй като с нея се постига добър постоянен приток на кислород и хранителни вещества към елементите на опорно-двигателната система и органите, се придобива усещане за сила, младост и жизненост. Несъмнено, това се отразява на самочувствието и качеството на живот.

Относно метода и ефектите му потърсихме д-р Марк Бери, ръководител на Американската клиника за гръбначни заболявания в София.  


Марк Бери е доктор по хиропрактика, специализирал в нехирургичнo лечение на сколиоза и структурна корекция на състояния на гръбначия стълб. Обучавал се е и придобива своята висока квалификация по хиропрактика в Университета „Паркър“ в Далас, САЩ. Той е международен лектор и известен инструктор по биомеханика, сколиоза и методи за постурални корекции.

 

В практиката си комбинира модерни технологии със съвременна рехабилитация, естествени лечебни методи и иновативни техники за корекция на гръбначния стълб.

 

След 8 години успешно управление на клиника за гръбначни заболявания и лечение на сколиоза в САЩ решава да разпространи метода и създава първата за региона Американска клиника за гръбначни заболявания в София. Клиниката съчетава успешно методи на медицината, най-доброто от хиропрактиката и физиотератията, използвайки най-съвременна рехабилитационна технология и хиропрактична техника. Дейността ѝ е специализирана в нехиругично, неинвазивно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат.

 

 

 - Какво представлява хиропрактиката? От кога датира методиката?

 

Методиката датира от 1895 г. и се свързва с името на Даниел Палмър - практикуващ по това време лечение със слаби магнитни полета. При свой пациент, който след травма загубва слуха си, Палмър открива абнормалост в структурата на гръбнака и я коригира, което неочаквано за него връща и слуха на пациента. Така той стига до заключението, че има пряка връзка между редица заболявания и проявени дисфункции на гръбначния стълб.


Важно е да се отбележи, че методът не се фокусира само върху симптомите на пациента. Разглежда се цялата система – от началото до края на гръбначния стълб, разглеждат се всичките съставни части на опорно-двигателния апарат – кости, нерви, мускули, лигаменти, фасции, като се търси причината за възникване на състоянието. Много често пациентите идват за конкретен проблем, но в процеса на лечение споделят за подобрение и на други оплаквания, които имат с други системи – например със зрението, храносмилателни проблеми, дори и стабилизиране и редуциране на повишено кръвно налягане, подобрение в съня, нервно напрежение и др.

 

 - В какво се състои прегледът и диагностиката, която извършвате? С какво те се отличават от стандартните, с които сме свикнали?

 

Първо, пациентът преминава през консултация с висококвалифициран специалист по хиропрактика, след което се насочва за преглед към лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Извършва се функционална оценка чрез ортопедични и неврологични тестове, за да се анализират и локализират увредите и дисфункциите в гръбначната система.

 

След двата прегледа се пристъпва към серия от рентгенографии, прави се анализ чрез 41 измервания от 23 ъгъла. Специален софтуер сравнява получените данни от рентгенографиите с идеалния гръбначен модел. Целта е определяне индивидуалните дисфункции при изследванията и причината за появата на проблема. Отличаващо за нашата клиника е, че рентгенографиите се правят в седнало положение. Причината е, че тази позиция натоварва гръбначния стълб 50% повече от легнало положение и с 35% от позиция стоеж. Това позволява много по-прецизно откриване на структурни промени в сравнение с останалите споменати позиции. 

 

След проведено обсъждане от специалистите в клиниката се пристъпва към среща с пациента, на която той получава пълна информация за състоянието си и му се препоръчва рехабилитационно-терапевтичен план, който е съобразен с индивидуалните особености на патологичните промени, които се установяват при него.

 

 - В какво се изразява лечебната програма, ако пациентът е преценен като подходящ за лечение?

 

Трите основни компонента на терапията работят в синергизъм. Започва се с процедури по флексибилност и хидратация, които имат за цел повишаване на подвижността в гръбначната система като се подобрява трофиката на гръбнака, което има важно значение към инициирането на оздравителния процес. Подобрява се флексибилността на гръбначните отдели, намалява се спазъмът и болката в мускулите и сухожилията около гръбнака. Като краен резултат от всичко описано се подобрява състоянието на увредените структури по естествен път.

 

Последваща е фазата на т. нар. структурно наместване. То се извършва от специалистите по хиропрактика в клиниката и представлява внимателно наместване на гръбначния стълб на база резултатите от рентгенографиите. Целта е подобряване правилната позиция на гръбначния стълб.

 

В третата фаза на процедурите се извършва т. нар. нервно-мускулно преобучение и стабилизиране на дълбоката постурална мускулатура около гръбнака. Целта е постигнатата по-добра позиция да бъда задържана като естествено състояние на гръбнака. Използват се специализирани системи с тежести и вибрационна терапия.

 

Освен терапията в клиниката, на пациентите се правят индивидуални комплекси от упражнения за домашна рехабилитация, които те изпълняват ежедневно. По време на лечението упражненията вкъщи могат да се правят два пъти дневно, а след приключване - и веднъж на ден е достатъчно. Домашната рехабилитация ускорява появата на резултати и има основно значение за приучаване на пациентите да се грижат ежедневно за доброто състояние на своя гръбнак.

 

Целта на терапевтичния курс е не само подобряване на субективните оплаквания, подобрения във функционално и структурно отношение, но и обучение на пациента за полагане на ежедневни грижи за гръбнака, което да оказва превантивен ефект срещу възникване на проблеми.

 

Стандартната терапия включва 24 посещения, които се разпределят в рамките на два месеца и половина. Важно е да се отбележи, че по време на терапията се правят два контролни прегледа – в средата и края на лечението. Контролният преглед представлява попълване на анкети за наличие на субективно подобрение, последват функционално изследване при специалист по физикална и рехабилитационна медицина и рентгенографии за структурна оценка.

 

 - Какви заболявания и състояния се лекуват чрез методите, прилагани в клиниката?

 

Уникалното за клиниката е, че предлага естествени, неинвазивни методи за лечение на пациенти с дискова херния, болки в гърба, сколиоза, мигрена и главоболие, болки във врата, изтръпвания и болки по ръцете и краката, ишиас, синдром на карпалния канал и други.

 

Често идват пациенти, при които като единствен изход за заболяването им е назначена оперативна намеса. Идват и такива, които не са успели при други лечения, включително и след една или няколко хирургични намеси. Предимство на метода е, че той е неинвазивен, без хирургични намеси, без използването на медикаменти, единствено на база естествената способност на тялото да се лекува.

 

Статистиката ни показва 86% успеваемост при преминалите лечение пациенти на клиниката.