Заради пандемията от COVID-19 се наложи социалната изолация на хората, особено сред по-възрастните.

 

Според направена анкета обездвижването и промените във физическата активност на хората, в резултат на тази изолация, повиши риска от падания. Най-засегнати са по-възрастните хора.


 

Открития на "Националната анкета за здравословно стареене" сочат, че при повече от една трета от хората на възраст между 50 и 80 години физическата активност е намаляла през първите 10 месеца на пандемията, а над една четвърт съобщават, че са в по-лошо физическо състояние, отколкото преди пандемията. При много възрастните също се е появил страх от падане.

 

Изследванията за паданията показват, че както намалената физическа активност, така и самият страх от падане могат да увеличат бъдещия риск от него.

 

Съобщаването за наличие на такъв проблем, както и неговото по-често коментиране, би могло да помогне при мотивацията на възрастните хора от всички възрасти безопасно да увеличат или продължат да поддържат своята физическа активност – особено ако са били по-малко активни или мобилни поради пандемията.

 

Изследването, което обхваща периода от март 2020 г. до януари 2021 г. отбелязва, че 25% от възрастните хора са преживели падане. При 40% от тях е било повече от едно.

 

Анкетата е базирана в Института за здравна политика и иновации към Университета на Мичиган. Новият им доклад се основава на отговори от национална извадка на повече от 2000 възрастни на години от 50 до 80. Тази анкета е проведена през януари 2021 г.

 

Повече от 37% от възрастните съобщават, че са по-малко физически активни от началото на пандемията. Почти същият процент прекарват по-малко време на крака, ходейки или изправени, след март 2020 г.

 

Тази намалена активност води до влошаване на физическите възможности на 27% от по-възрастните - като гъвкавост, мускулна сила и издръжливост.

 

Предоставените отговори в анкетата показват, че мобилността - способността за придвижване, включително с бастун, проходилка или превозно средство, е намаляла с 25%.

 

Според д-р Джефри Хофман, който е асистент в Училището за медицински сестри и изследовател по падания и е работил с екипа по анкетата, много от паданията водят поне до леки наранявания в тази възрастова група, а една трета от тях изискват медицинска помощ.

 

По информация на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, паданията водят до смъртта на повече от 32 000 възрастни хора всяка година, като броят им непрекъснато нараства през последните години и се очаква да продължи да нараства със застаряването на населението.

 

Източник:

https://medicalxpress.com/news/2021-08-pandemic-older-adults-fall.html

https://www.healthyagingpoll.org