Нормализирането на походката е една от основните цели в нашата кинезитерапевтична практика. Човешката походка включва често повтарящи се движения на долните крайници и включва период, при който двата крака са в контакт с опорната площ (тротоар, под вкъщи и т.н.) и период, при който само единият крак е върху опората, а другият се премества напред. За всеки един крак поотделно има опорна и махова фаза (Видео)

 

В следващите няколко изречения ще акцентирам върху най-важните елементи, необходими, за да можем да ходим нормално. (Към първата част на материала за човешката походка).


В по-голямата част от опорната фаза е необходимa т.нар. екстензия (разгъване) в тазобедрената става, ексцентричен (контролиращ, отстъпващ) и концентричен режим на работа на мускулите екстензори (разгъвачи) в тазобедрената става и достатъчна дължина на мускулите флексори (сгъвачи) в тазобедрената става.

 

Ходилото е ключовият елемент при започването на опорната фаза на ходенето поради факта, че при стъпването то първо получава необходимата информация от опорната площ, като неговото положение на практика е отговорно за правилната последователност на активиране и координация на мускулатурата на долния крайник при опорната фаза при ходенето.

 

Собствените мускули или мускулите, които работят само в областта на ходилото са ключовият фактор за нормалната активация на всички мускули по веригата на долния крайник от ходилото, през коляното, та чак до тазобедрената става.

 

Началният контакт (англ. Initial contact, IC) на петата с пода е моментът, при който петата за първи път контактува с повърхността и е предпоставка за стабилност на глезенната става при поемане на опората с единия крак.

 

Често при увреди на централната нервна система (най- вече при инсулт) началният контакт на петата с пода не се осъществява правилно (Фиг.1)

 

 

Фиг. 1. Неправилно поставяне на петата и съответно неправилно посрещане на опората

със засегнатия крак (ляв в случая). Личен архив на д-р Христо Димитров

 

Вместо опората да започва само с петата пациентът поставя цялото ходило върху опорната площ, което води до последващи нарушения в походката и най-вече при опорната фаза на ходенето. Неправилният контакт на ходилото при поемане на опората води и до неправилна активация на мускулите работещи в областта на колянната става и съответно нагоре по кинетичната верига в тазобедрената става. Разликата между правилно поставяне на ходилото и неправилно поставяне на ходилото е видна и на Фиг.2.

 

 


Фиг. 2 Правилно поставяне на петата и съответно правилно посрещане на опората

с другия крак (десен в случая). Личен архив на д-р Христо Димитров

 

 

По време на средната опорна фаза (англ. Mid stance, MS), която е най-важната част от опорната фаза, опорният крак е поел цялата тежест на тялото, а другият крак е във въздуха (Фиг.3).

 

 

Фиг. 3. Правилно положение на колянната става в опорния крак. Коляното (в случая десен крак) е

почти изправено или в позиция 0° (градуса). Личен архив на д-р Христо Димитров.

 

Контролът на колянната става е важен за правилната композиция на целия долен крайник и самото тяло на човек при придвижването му напред при ходене. Често при неврологични увреди и по-точно инсулт положението на коляното не може да се контролира от пациента поради няколко причини като една от тях е свързана с неправилното поставяне на ходилото в самото начало на опорната фаза. Друга причина за това състояние наречено “хиперекстензия” би могъл да бъде повишения мускулен тонус на мускулите в задната част на подбедрицата, както и слабост на седалищната мускулатура и самия бедрен мускул (Фиг. 4).

 

 

 

Фиг. 4. Хиперекстензия в коляното при средна опорна фаза на засегнатия

долен крайник (ляв в случая). Личен архив на д-р Христо Димитров

 

На Фиг. 4 се вижда как тялото на пациента при хиперекстензията в колянната става е в тенденция да се върне назад вместо да се премества напред, както трябва да се случи при походка на пациенти, които не са засегнати от някакъв неврологичен проблем.

 

Ходенето е една от най-автоматичните активности при човека. Нарушенията на походката най-често са в резултат, както на неврологични проблеми, така и на ортопедични проблеми. Разбирайки в дълбочина фазите на нормалната походка, както и правилната мускулна активация ние като кинезитерапевти по-лесно бихме могли да разкрием причините за нарушената походка при всеки един пациент и да приложим адекватно лечение.

 

 

 

 

 

Видео 1. Походка на пациент след претърпян инсулт. Личен архив на д-р Христо Димитров