Екип от епидемиологични изследователи, ръководени от д-р Аманда Палуч, провеждат изследване за влиянието на двигателната активност в ежедневието върху продължителността на живота. Екипът е част то Масачузетския университет.

 

Извършването на поне 7 000 стъпки дневно намалява с 50 до 70% риска от настъпване на преждевременна смърт (по здравословни причини) при лица на средна възраст. Сравнение може да бъде направено с лица от същата възрастова група, извършващи значително по-малка физическа активност.


 

Въпреки това, надвишаването на 10 000 крачки или промяна в темпа на ходене към по-бързо не води до допълнително понижаване на риска, отбелязва авторът на проучването.

 

Самото изследване се извършва с цел да се подпомогне изграждането на сигурни, базирани на доказателства указания за извършване на достъпни физически активности, като ходене, които да подобрят общественото здраве и продължителността на живота.

 

Авторът, д-р Палуч, споделя, че би било страхотно за работата с пациенти или дори за общественото знание да се знае каква бройка стъпки оказва добро влияние върху здравето.

 

За да се даде отговор на въпроса колко стъпки са ни нужни за подобряване на здравето, изследването използва резултати, получени от друго проучване, провеждащо се от 1985 г. насам. То бива провеждано от CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) и включва около 2 100 участника на възраст между 38 и 50 години. 

 

Участниците биват разделени в три групи – такива, правещи малко на брой стъпки (под 7 000); средни стойности (от 7 000 до 9 999); голям брой стъпки (над 10 000).

 

Според изследователите ясно се вижда, че с покачване на броя стъпки се наблюдава и понижаване на болестността и риска от преждевременна смъртност, особено между 7 000 и 10 000 стъпки на ден, но над 10 000 рискът не се променя драстично.

 

Откритието сочи, че е важно от ранна възраст да се изгради навик за редовна физическа активност, дори това да е само ходене, тъй като това дава по-голям шанс за по-дълго поддържане на здравето.

 

Участниците, които биват изследвани са както мъже, така и жени от всякакви расови принадлежности, като най-голям принос към здравето в групата със средни стойности се наблюдава при жени и представители на негроидната раса. Нужни са допълнителни изследвания, за да се уточни влиянието на етническата принадлежност върху резултатите.

 

Научният труд може да бъде открит в JAMA Network.

 

Източници:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210908180549.htm
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783711