Болката в кръста (low back pain) е един от най-честите здравословни проблеми и е основна дисфункция, причиняваща нарушаване качеството на живот и ефективността на хората на работното място. Болката в кръста може да бъде остра (остро лумбаго), подостра и хронична болка.


Във Великобритания болката в кръста причинява най-много дни временна нетрудоспособност сред младите хора със загубени над 100 млн. работни дни[¹]. В Швеция според изследване увеличението на дните в нетрудоспособност e от 7 млн. през 1980 г. до 28 млн. през 1987г.[²]. В САЩ загубата на работни дни е 149 млн./годишно[³].

 


Какво представлява дисфункционият синдром в кръста?

 

Дисфункционният синдром в кръста представлява нормално натоварване на тялото върху съществуваща абнормална тъкан в кръста, което провокира симптоми.

Под абнормална тъкан се има предвид всички меки тъкани в зоната на кръста, като междупрешленен диск, фиброзна или нефункционална тъкан, получена след оперативни намеси, тъкан, която е била възпалена и недостатъчно възстановена, като нервно коренче и т.н., предишни неизлекувани периоди на ишиас.

 

Каква е клиничната картина при дисфункционен синдром?

 • Непостоянна болка;
 • Без времеви фактор преди да се появят симптомите. Например през деня пациентът е извършвал тежка физическа работа и на другия ден сутринта не може да стане от леглото от силна болка в кръста т.е. времето не играе роля в появата на симптоматика при дисфункционен синдром;
 • Някои от движенията в кръста провокират болка в крайния обем.


В сравнение с острата болка в кръста не очакваме по време на функционалното изследване на пациента да открием ограничение на движенята в кръста; има обаче едно изключение: т.нар. прилепнало нервно коренче (adherent nerve root).

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Какво представлява прилепнало нервно коренче?

 

 • Дискова протрузия, причиняваща епизоди на ишиас, която се е редуцирала, но след процеса на възстановяване е останало известно срастване или прилепване, което сега възпрепятства пълната мобилност на нервното коренче / дуралния комплекс;
 • Навеждането надолу на тялото/ Тестът на ласег(SLR) са леко ограничени;
 • Болка в крайните обеми на движенията в кръста;
 • Това е единствената дисфункция, която може да причини периферна болка (по долните крайници); всички останали изброени по-горе причиняват само болка в гърба;
 • Може да бъде също в резултат на постоперативни сраствания, за които неврохирурзите слагат специален гел по време на операция.

 

Каква е кинезитерапията при дисфункционен синдром?

 

Единственият начин за разрешаване на проблема с дисфункцията е редовната ремоделираща програма, която многократно стресира тъканта, с цел я върне към пълнценна функционалност. 


Така че, редовният стречинг в посока на дисфункцията е наложителен.

 

Болката в кръста обаче не се дължи само на дисфункционен синдром, но много по-често на притискане на нервни структури от дискова протрузия.

При дисфункционен синдром някои лумбални движения провокират болка в крайния обем. Това обаче може да бъде и малка лумбална дискова протрузия?

 

Как да различим дисфункционен синдром от дискова протрузия? 

Тестуване чрез извършване на многократни повторения на определено лумбално движение на-често навеждане надолу (флексия)!

Какво би се получило при наличието на дисфункционен синдром?

 • 20 повторения напр. на флексия от стоеж, 20 пъти провокираме болка в крайния обем на движението
 • След 20 повторения: резултатът от тестуването е: без подобрение, без влошаване, без промяна  →  т.е. няма промяна
 • Какво би се получило при наличието на дискова протрузия, притискаща нервно коренче?
 • 20 повторения отново
 • В зависимост от избраната посока, има влошаване или подобрение по време на изпълнението на тези 20 повторения
 • След 20 повторения: възможно подобрение или влошаване → т.е имаме промяна!

Болката в кръста не се причинява само от т.нар. дискова херния и протрузия. Възможен е т.н дисфункционен синдром. Правилната функционална диагностика на пациента и историята на проблема могат да ни насочат към правилната хипотеза за причината за болка в кръста, защото терапията при дисфункционен синдром е различна от тази при болка в кръста причинена от дискова протрузия.

 

Библиография:

1. http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/Ch6_24LBP.pdf
2. Croft P et al. The prevalence and characteristics of chronic widespread pain in the general population. Journal of Rheumatology, 1993, 20:710-3.
3. Katz JN. Lumbar disc disorders and low-back pain: socioeconomic factors and consequences. J Bone Joint Surg Am, 2006, 88 (suppl 2):21-24. 
4. Rubin DI. Epidemiology and risk factors for spine pain. Neurol Clin, 2007, 25(2):353-371.