Съществува причинно-следствена връзка между безсънието и болките в долната част на гърба, като едното може да доведе до другото и обратно. Това разкриха специалисти от Медицинския факултет на университета Zhejiang.

 

Според предишни обсервационни проучвания болката в кръста често е съпроводена от нарушения в съня, но общото между тях е неизяснено.


 

В настоящото проучване е изследвана причинно-следствената връзка между нарушенията в съня и болката в долната част на гърба. В резултат е установено значението на подобряването на съня за цялостния контрол и облекчаване на болката в кръста.

 

Екипът от учени проведе анализ на голям обем от база данни на над 400 000 души от европейски произход, събрани като част от Проучването за асоцииране на целия геном от UK Biobank. Участниците завършват редица генетични тестове и попълват въпросници относно техните модели на сън.

 

Изследването се фокусира върху различни фактори, свързани с лошото качество на съня, включително безсънието, дългата продължителност на съня, кратката продължителност на съня и сънливостта през деня.

 

След събиране на посочените данни изследователите подбират подходящите участници с генетични варианти, асоциирани с различни вариации на лош сън.

 

За да направят извод за възможна причинно-следствена връзка между лошия сън и болките в долната част на гърба, те използват техника основаваща се на менделова рандомизация, сравнително нов метод, който позволява на учените да използват измерени генетични вариации, за да разкрият възможни генетични и екологични рискови фактори, които могат да бъдат причина за лошо здраве или специфични състояния.

 

Получените от тях резултати подчертават двупосочната причинно-следствена връзка между безсънието и болките в долната част на гърба. Това означава, че безсънието може да причини болка в кръста и обратно. Освен това те установяват, че болката в долната част на гърба може да причини дневна сънливост, но не и обратното.

 

Изследването би могло да доведе до провеждането на допълнителни анализи, които да изследват връзката между лошия сън и безсънието в по-обширна група от хора с множество етнически и генетични разлики.

 

Проучването е публикувано в сп. Frontiers in Neuroscience.

 

Референции:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.1074605/full