Двадесет минути енергична физическа активност всеки ден се препоръчва за оптимизиране на кардиореспираторната форма при подрастващите според проведено в Обединеното кралство проучване.

 

Въпреки че информацията относно младите до момента е ограничена, проучванията за възрастни показват, че редовната, кратка и енергична физическа активност е много ефективна за подобряване на различни фактори, засягащи тяхното здраве, включително кардиореспираторната им форма, която е важен маркер за здравето.


 

В проучването специалистите изследват връзката между интензитета на физическата активност и максималната им кардиореспираторна форма. Участниците са общо 339 на възраст между 13 и 14 години.

 

Групата от тийнейджъри е силно разнообразна. Някои от тях имат значителни разлики в своя индекс на телесната маса, както и в кардиореспираторната си форма.

 

Интензитетът на тяхната физическа активност е измервана с помощта на акселометър за китката, като за целта на изследването подрастващите бягат 20 метра на няколко къси дължини.

 

Те носят акселометъра в продължение на една седмица, като записаните стойностти включват данни за най-малко три делнични дни и един уикенд.

 

След получаването на необходимата информация, специалистите използват частична многопроменлива линейна регресия, за да оценят променливите при различната интензивност, включително тази при умерена физическа активност, лека физическа активност, заседнал етап от деня, както и енергична физическа активност.

 

Като цяло изследователите забелязват, че енергичната физическа активност до 20 минути се свързва със значително по-добра кардиореспираторна форма.

 

Въпреки това ползите от кардиореспираторната форма се понижават след това време и по-продължителната енергична физическа активност не е свързана със значителни подобрения на здравето. Умерената физическа активност, както и леката физическа активност също не са свързани с някакви подобрения в кардиореспираторната форма.

 

Резултатите от проучването са лимитирани заради някои фактори, като например факта, че са използвани данни само от две училища в Обединеното кралство, което би могло да дава отражение върху тях.

 

В оптимален случай бъдещите изследвания биха включвали по-пряка оценка на максималния дихателен капацитет на участниците.

 

Проучването е публикувано онлайн на 13 юни 2022 г. в сп. Pediatrics.

 

Референции:

www.mdedge.com

https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2021-056003/188268/Intensity-and-Duration-of-Physical-Activity-and?autologincheck=redirected

https://publications.aap.org/pediatrics/article/doi/10.1542/peds.2022-057026/188266/Physical-Activity-Counseling-New-Options-and-a