Д-р Страхил Ефремов завършва висшето си медицинско образование в Медицинска Академия – София. Специализира „Ортопедия“ и „Травматология“ в Медицинска Академия; „Пластична, реконструктивна и естетична хирургия“ в Александровска болница – София; „Хирургия на ръка и микрохирургия“ в университетска болница „Биша”- Париж. 

Д-р Страхил Ефремов е съосновател на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, на която е секретар и досега. Основател и президент е на Българското сдружение за естетична пластична хирургия. 
Управител е на “Медицински център Би Си Ем Медикъл”.
 
 
 
 
Наскоро от асоциацията по пластична, реконструктивна и естетична хирургия обявихте, че пластична хирургия у нас се практикува и от неспециалисти? Имате ли данни какъв е техният брой, къде работят? Каква е позицията на организацията по този въпрос?
 
В момента от Асоциацията по пластична, реконструктивна и естетична хирургия изготвяме списък на такива лица. Той ще бъде предаден на изпълнителна агенция „Медицински одит“. Български лекарски съюз също е запознат с проблема. Съсловната организация ще отправи призив към Районните колегии, които да обърнат внимание на тези хора, че не могат да продължават да извършват пластична хирургия, без наличието на специалност.  
 
Районните центрове по здравеопазване изготвят лиценз за определен медицински център. Той се издава на базата на представена диплома за придобита специалност. Тези колеги се рекламират като пластични хирурзи, но нямат необходимото образование. Ние нямаме желание да ги спираме да работят. Имат медицински центрове, специалност, но да не подвеждат хората, че са пластични хирурзи. Ако имат желание да работят професията, можем да им съдействаме да получат нужната квалификация. 
 
По отношение на хирургията на гърда, голям процент от усложненията настъпват именно, защото материята не се познава. Специалистът трябва да умее да открива усложнението и съответно да успее да го преодолее. Знанията се получават с учене и много практика. Затова не трябва да се дава възможност да лекуват хора, които нямат съответните компетенции. 
NEWS_MORE_BOX
 
Какви мерки следва да се предприемат оттук нататък? 
 
Първо, упражняването на контрол е задължително и много важно, защото хирургията е трудна специалност и не е лесен начин за печелене на пари. Едно от предложенията на  Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия в това отношение е хора, които не са пластични хирурзи, да нямат право да поставят импланти. 
 
Необходим е по-висок контрол върху медицинските изделия. В момента всеки, който иска да си купи импланти, може да го направи. Фирмите, които ги продават, разбира се, се интересуват от оборота. Става така обаче, че след това ги поставят неспециалисти, което води до усложнения. Затова настояваме и апелираме въпросът да бъде уреден и импланти да се продават само на квалифицирани пластични хирурзи. 
 
Необходимо е да се изготви и Регистър, в който да се отчита всеки месец кой, колко и какви импланти поставя. От Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия поемаме ангажимент да направим такъв регистър. Имаме идеята повече от 10 години. 
 
Регистърът ще дава информация на колко жени се поставят импланти, каква е възрастта им, каква е причината да се поставят, колко от тях са жени с раково заболяване и им е направена реконструкция.