Известният биолог Едуард Уилсън разработва хипотезата, че хората по рождение се нуждаят от природата, и тази необходимост се проявява в ранното детство. От гледна точка на екологията, такава вътрешна необходимост е благотворна, защото колкото повече време прекарваме в горите, толкова по-малка е вероятността да ги унищожим.

Някои автори, като Ричард Лув, са на мнение, че липсата на общуване с природата предизвиква нарушение, наречено "Дефицит на природна среда" (Nature Deficit Disorder), което засяга главно децата. В книгата си "Дете, изгубено в гората", той разказва трогателни истории и дава примери за деца от различни краища на света, заети оживено да обсъждат китовете от анимационните филми, но неспособни да опишат дори едно обикновено цвете.

Особено силно засегнати от този феномен са децата в Китай. Околната среда се урбанизира толкова бързо, че природата е просто погълната от бетонна джунгла. Дори естествените звуци, като чуруликане на птици или нощните щурци са вече напълно отсъстващи. Научни анкети показват, че незаинтересоваността постепенно се превръща в страх. Биофилията или обичта към живата природа, се превръща в биофобия - страх и омраза. Ако наистина мразите природата, много по-вероятно е да построите паркинг на мястото на парк.

Връзките на децата с природата са разрушени в цяла Европа. За едно поколение, пропорцията на децата, играещи навън сред естествена природна среда, е паднала до по-малко от едно на десет деца.

NEWS_MORE_BOX


Анкети, проведени в Европа, показват че все повече родители са загрижени за отношението на децата си към естествената природа и са готови да поемат заедно с невръстните си деца по пътеките в провинцията и природните резервати. По такъв начин децата отрано са в контакт с естествената ни природна среда и ще бъдат приучени да опазват екологията като възрастни. Да позволим разрушаването на екосредата, означава да изгубим основни неща като свойството на природата да ни възстановява и лекува. Без контакти с естествената природна среда, човекът губи и шанса си да развие екологична интелигентност.