Пестицидите са вещества или смесица от вещества, които се използват предимно в селското стопанство, за да се предпазят растенията от вредители, плевели или болести, както и да се предпазят хората от векторно предавани болести като малария, треска от денга и шистозомиаза. Инсектициди, фунгициди, хербициди, родентициди и регулатори на растежа на растенията са типични примери, които освен за това се използват и за поддръжката на неземеделски площи (обществени градски зелени площи и спортни площи).

 

Необходимостта от защита срещу вредители има своите корени в древността. Най-старите документални източници, които се отнасят изрично към естествените средства за подобен тип защита са от Египет. Медицински сборник от 1600 пр. н.е., познат като Ebers Papyrus, включва както химически, така и органични вещества, препоръчвани по това време като инсектициди. Неясни са обаче границите между това, което по същество се е възприемало за магическо, може би палиативно, и наистина ефективните вещества.


 

Оттогава са произведени многобройни химически пестициди и сега мултинационалните агрохимически компании, които най-често контролират световното производство на храни, прилагат нови химически вещества с пестицидни свойства, като по този начин се отклоняват от традиционните земеделски методи. С това обаче се увеличават и заплахите за човешкото здраве. Излагането на пестициди става чрез поглъщане, вдишване и кожен контакт. Въпреки че видът на химикала, продължителността и начинът на излагане са определящи фактори за здравния резултат, общите рискове включват дерматологични, стомашно-чревни, неврологични, канцерогенни, респираторни, репродуктивни и ендокринни проблеми. Не на последно място – в краен случай е възможно достигане до хоспитализация и смърт.

 

В човешкото или животинското тяло пестицидите могат да се метаболизират, екскретират, съхраняват или да се натрупват в органични мазнини. Остатъци от пестициди са открити в проби от майчино мляко и са налице сериозни опасения относно пренаталното излагане на такива химикали и ефектите им върху здравето при децата. Такива остатъци от пестициди могат да бъдат намерени и в голямо разнообразие от ежедневни храни и напитки, а измиването и беленето невинаги са ефективни с оглед премахването им. Добрата новина е, че концентрациите в повечето случаи не надвишават безопасните нива, но пък лошата е, че е възможна едновременна експозиция на две или повече химически вещества, създаващи синергичен ефект.