Не малко изследвания са показали, че замърсяването на въздуха, идващо от превозните средства, фабрики, заводи, е свързано с фатални инфаркти на миокарда и мозъчни инсулти. Не бе известно обаче какъв е механизмът между двете явления.
Специалисти от Чикагския Northwestern University са проучили как възпалението на белодробната тъкан води до съсирване на кръвта с фатални последици. Ключова роля тук играе интерлевкин 6 - един от медиаторите на възпалението, който влияе и върху съсирваемостта на кръвта.
Др Мулту е стигнал до това заключение след задълбочен анализ на ефекта от замърсителите на въздуха върху сърдечната функция на мишки. В експериментални условия инжектирането на разтвор от микрочастици, отделяни при горенето на газовете, в мишките. 24 часа по-късно е регистрирано 15-кратно покачване на нивото на интерлевкин 6. Учените правят връзка с данните от проучвани, сочещи, че прекомерна експозиция на замърсен въздух покачва риска от инфаркт през следващите 24 часа.
Мулту и Скот Будингер, негов колега, твърдят, че потискайки активността на алвеоларните макрофаги - клетките, продуциращи медиатора, могат да контролират имунния отговор към частиците. Те смятат, че хората не са запознати с тази страна на ефекта от гъстия смог. Предстои да бъде изследвана ролята на антиагреганти като аспирина в тези ситуации.