Животозастрашаващите аритмии са сериозен кардиологичен проблем, чиято честота нараства при замърсен въздух според проучване, представено пред Европейската кардиологична асоциация.

 

В проучването са включени пациенти с автоматизиран имплантируем кардиовертер-дефибрилатор, който позволява на изследователите да проследяват състоянието на участниците, да отбелязват появили се аритмии, както и да провеждат животоспасяващи интервенции.


 

Според Световната здравна организация замърсеният въздух в околната среда е причина за около 4,2 милиона от фаталните случаи в глобален мащаб.

 

Заболяването на всеки пети пациент, страдащ от сърдечносъдово нарушение с висок риск от фаталитет, е резултат от силно замърсения въздух, който го заобикаля.

 

В проведеното изследване са включени 146 пациента от Пиаченца, Северна Италия, на които е поставен имплантируем кардиовертер-дефибрилатор в периода между януари 2013 - декември 2017 г.

 

Европейската агенция па околна среда класира града Пиаченца на 307 място сред най-замърсените градове от общо 323 такива, със средни годишни концентрации на фините прахови частици през 2019 и 2020 г. от 20,8 μg/m3.

 

93 от участниците в изследването имат имплантируем кардиовертер-дефибрилатор заради налична сърдечна недостатъчност в резултат на миокарден инфаркт. Други 53 от тях имат генетично или възпалително сърдечно заболяване. Малко повече от половината - 79, никога не са имали камерна аритмия, а 67 преди това са страдали от такава.

 

Специалистите събират данните за налична камерна тахикардия и камерна фибрилация дистанционно с помощта на автоматизиран имплантируем кардиовертер-дефибрилатор.

 

Те освен това отбелязват манипулацията, която е предоставена от устройството в критичен момент. Това включва антитахикарден пейс за камерна тахикардия, който доставя електрически импулси към сърдечния мускул за възстановяване на нормалния сърдечен ритъм. Вторият вид терапия е електрически шок за нулиране на сърдечния ритъм по време на камерна фибрилация.

 

Информацията за ежедневните нива на фините прахови частици, въглеродния оксид - CO, азотния диоксид - NO2, и озона - O3, са получени от станциите за мониторинг на Регионалната агенция по опазване на околната среда.

 

След получаване на необходите данни изследователите правят оценка на връзката между концентрациите на замърсители и появата на камерни аритмии. Те стигат до извода, че праховите частици могат да причинят остро възпаление на сърдечния мускул, което от своя страна да предизвика сърдечни аритмии.

 

Референции:

European Society of Cardiology

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220523150654.htm?fbclid=IwAR2fQSWCeOZpmtjGKAUdnpDUxxC6GNm7Ml4i1-7Vi7_KjlrvkMclBxfrqOo

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2