За да демонстрират връзката между замърсяването на въздуха и развитието на хипертония в дългосрочен план, изследователите от Центъра по биомедицински изследвания на диабета и асоциираните метаболитни заболявания - CIBERDEM и Института за биомедицински изследвания в Малага-IBIMA са изследвали 1103 души, участващи в di@bet.es - проучване, включващо пациенти на възраст между 18 и 83 години.

 

Те не са имали хипертония в началото на проучването - 2008-2010 г. и са били проследявани до 2016-17 г.


 

По време на фазите на изследване те са преминали медицински преглед в здравен център и са взети кръвни проби.

 

Чрез въпросници е получена информация за възраст, пол, образователно ниво, етническа принадлежност, тютюнопушене, консумация на алкохол и други фактори.

 

Консумацията на храна е била оценена с помощта на въпросник за придържане към средиземноморската диета, нивото на физически упражнения също е било анализирано, заедно с определяне на индекс на телесна маса.

 

Кръвното налягане се е измервало с апарат за кръвно налягане и се определя като хипертония, ако средното систолно кръвно налягане е по-голямо или равно на 140 mmHg и/или ако средното диастолно кръвно налягане е по-голямо или равно на 90 mmHg.

 

Чрез измервания, направени в станции за качество на въздуха, е била изчислена концентрацията на замърсяващите частици, на които са били изложени участниците.

 

През целия период на изследването са регистрирани 282 случая на нововъзникнава артериална хипертония.

 

Подобряване качеството на въздуха

Тези данни са в съответствие с голям набор от доказателства, които предполагат, че замърсяването на въздуха може да допринесе за патогенезата на хипертонията, и също така подкрепят тезата, че частиците, виновни за замърсяването на въздуха, са най-важната заплаха за сърдечносъдовата система, потвърждава Джема Рохо, лидер на групата. на CIBERDEM в IBIMA и последен автор на изследването.

 

С други думи, увреждането на лигавицата на артериите, причинено от замърсяване на въздуха, би благоприятствало развитието на хипертония.

 

И най-малките частици в суспензията - PM 2,5, са тези, които представляват най-голяма опасност.

 

NO2 е токсичен замърсител, идващ главно от пътния трафик, докато суспендираните частици са опасна смес от сулфати, нитрати, амоняк, натриев хлорид и сажди наред с други.

 

Последните са толкова малки, че преминават от белите дробове в кръвта и кръвоносните съдове.

 

Тези резултати подчертават необходимостта от подобряване на качеството на въздуха, доколкото е възможно, за да се намали рискът от хипертония сред световното население, тъй като дори умерени нива като тези, установени по време на проучването, увеличават значително риска, заключава Сергио Валдес, изследовател в CIBERDEM в IBIMA.

 

Източници:

https://www.sabervivirtv.com/cardiologia/contaminacion-aire-provoca-hipertension_6544

https://www.nature.com/articles/s41598-021-99154-7