Животът в големите градове предполага голямо замърсяване на въздуха, което е почти неизбежно. Учените предупредиха, че той може да изложи човек на риск от развитие на рак на устата. Според Световната здравна организация има около 657 000 случая на рак на устната кухина ежегодно по целия свят, като близо половината – около 330 000 от тях са с фатален край.


В изследване се показва, че PM2.5, които представляват малки аерозоли от частици 2,5 микрометра или по-малко, могат да бъдат вдишани в белите дробове и е много вероятно да допринесат за рак на белите дробове и рак на устата. 

 


Д-р Матю Локшам, сътрудник по респираторна биология и токсикология на замърсяването на въздуха в Университета в Саутхемптън, Великобритания, който не е участвал в проучването, твърди, че според изследванията има връзка между частиците и рака на устата. Според него е лесно да се види как финото излагане на РМ може да увеличи риска от рак на устата – канцерогенните частици се вдишват, минават през дихателните пътища и се поглъщат, като по този начин се излагат на опасност както устата, така и храносмилателният тракт

 

Въпреки това, той предупреди, че изследването не може окончателно да заключи, че финият PM причинява рак на устата. Трябва да се отчетат и други фактори като тютюнопушене, прием на алкохол и излагане на общия човешки папиломен вирус, които също водят до появата на рак.


Според данни на Световната здравна организация 91% от населението живее на място с лошо качество на въздуха. Твърди се, че некачественият и замърсен въздух водят и до други здравословни проблеми, освен рак на устната кухина. По-рано учените установиха, че излагането на замърсен въздух, може да повиши риска от развитие на деменция с 40%. В проучването са включени 131 000 души на възраст от 50 до 79 години. Изследователите казват, че има доказателства, че излагането на замърсен въздух може да предизвика навлизане на малки частици в мозъка.