Фините прахови частици във въздуха на околната среда биха могли да доведат до повишен риск от карцином на белия дроб и промяна в неговите клетъчни структури при хора, които никога не са пушили тютюневи изделия, установиха изследователи.

 

Карциномът на белия дроб е злокачествено заболяване, което може да обхване различни части от органа. В зависимост от различните му стадии, прогнозата може значително да варира.


 

Основният рисков фактор за развитие на карцином на белия дроб е тютюнопушенето. Известно е още, че излагането на вторичен дим или силно замърсен въздух с високи нива на фини прахови частици, също може да увеличи риска от този вид онкологично заболяване.

 

Проведено е изследване, което проверява връзката между замърсяването на въздуха и риска от карцином на белия дроб. В него са включени над 400 000 души.

 

Направен е анализ на здрави клетки от белодробия паренхим, както и на туморни клетки в същия орган. Специалистите установяват, че експозицията към някои видове фини прахови частици може да доведе до настъпването на определени промени в клетките на дихателните пътища.

 

По-голямата експозиция към фините прахови частици във въздуха с диаметър 2,5 микрометра или по-малък, би могла да предизвика настъпването на бързи промени в клетките на дихателните пътища, които имат мутации в определени гени.

 

Единият е от тези гени е KRAS, а другият, наблюдаван при около половината пациенти с карцином на белия дроб, който никога не са пушили, се нарича EGFR.

 

В резултат на новопроведеното изследване е направена пряката връзка между карцинома на белия дроб и влиянието на фините прахови частици от въздуха и тяхното влияние върху нормалните клетки в белодробния паренхим.

 

Специалистите доказват не само наличието на по-висок риск от карцином с неясни патогенетични механизми, но и реалните промени в клетките на белия дроб, в резултат на замърсяване на околния възух.

 

Това е от особено значение, защото по данни на Световната здравна организация 95% от световното население са изложени на опсно високи нива на замърсяване на въздуха в своето ежедневие.

 

Информацията е представена на симпозиума на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) в Париж, Франция, през септември 2022 година.

 

Източник:

medicalxpress.com