Учени от Калифорнийския университет откриха връзка между замърсяването на въздуха и развитието на някои видове деменция, включително болест на Алцхаймер.

 

Тяхното проучване потвърждава резултатите от предишни изследвания на ефекта от замърсения въздух върху здравето на мозъка. Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция и шестата по честота причина за смъртност в САЩ.


 

Според токсиколога Памела Лейн, старши автор на изследването, публикувано наскоро в Environmental Health Perspectives, спешно трябва да се идентифицират факторите, които допринасят за появата и развитието на болестта на Алцхаймер.

 

Едва след това ще могат да се разработят ефективни превантивни мерки.

 

Учените от Калифорнийския университет прилагат нов подход за изследване на въздействието на замърсения въздух като поставят вивариум с плъхове до пътен тунел, за да пресъздадат това, което хората изпитват при замърсяване на въздуха.

 

„Този ​​подход беше творчески начин да стигнем до въпроса какво въздействие има замърсяването на въздуха върху мозъка при липса на странични фактори като социално-икономически влияния, диета и т.н.“, посочва Памела Лейн. „Важно е да се знае дали животът до пътища носи значителен риск за мозъка с напредване на възрастта.“

 

Изследователите излагат мъжки и женски плъхове за период от 14 месеца на замърсен въздух, идващ директно от пътния тунел. Плъховете са разделени на две групи: диви и такива, които имат рискови гени за Алцхаймер, сходни с тези при хората.

 

В тестването участват плъхове на 3, 6, 10 и 15-месечна възраст. Чрез хиперспектрална образна диагностика, поведенчески тестове и невропатологични критерии се прави оценка на симптомите на болестта при тях.

 

„Установихме, че свързаното с трафика замърсяване на въздуха ускорява проявата на симптомите на Алцхаймер не само при животните, които носят рисковия ген (както очаквахме), но и при дивите плъхове“, казва Памела Лайн. „Това бе неочаквано за нас. Голямото откритие е, че свързаното с трафика замърсяване на въздуха е рисков фактор за болестта на Алцхаймер с късна проява. Това е важно, тъй като въздухът навсякъде е замърсен и може да обясни увеличения брой хора, засегнати от болестта по целия свят“, обяснява тя.

 

Това, което не става ясно, е кой компонент от замърсяването на въздуха е отговорен и в каква степен за въздействието върху мозъка. То включва газове, прахови частици, прах от пътната настилка, частици от износването на гумите, вибрации и шумово замърсяване.

 

Фините частици във въздуха на мястото на изследването са били в нормите, които са определени от федералните регулатори в САЩ за допустими.

 

В мозъка на плъховете обаче са открити свръхфини частици, които не са подложени на регулация, което кара учените да мислят, че настоящите регулаторни стандарти не могат да предпазят мозъка от вредите на замърсяването.

 

 

Източник:

https://doi.org/10.1289/EHP8905

https://neurosciencenews.com/air-pollution-traffic-alzheimers-18437/?fbclid=IwAR0qnR5SWdXTl43AeLlDuQBGgHW4fNInCpZicmZ7Stb5gtwH48HARZnAkPE