В Световния ден на водата (22-ри март) отдаваме внимание на сериозния проблем, предизвикан от контаминирана (замърсена) вода и лоши санитарни условия. Те са предпоставка за разпространението на болести като холера, дизентерия, хепатит А, коремен тиф, полиомиелит и диария. 

 

Неправилното управление на водни услуги излага здравните заведения на макар и предотвратим, сериозен риск. Както пациентите, така и персоналът са застрашени от инфектиране, в случай че липсват водоснабдителни, санитарни и хигиенни услуги.


 

Според данни на Световната здравна организация в световен мащаб 15% от пациентите развиват инфекция по време на болничен престой, като техният процентен дял е много по-голям в страните с ниски доходи.

 

Смята се, че около 829 000 души, 297 000 от които деца на възраст под 5 години, всяка година умират от диария в резултат на контаминирана питейна вода и ниска цялостна хигиена

 

Въпреки че диарията е най-широко разпространеното заболяване, вследствие на прием на замърсена храна или вода, съществуват и други опасни болести от сходен характер. 

 

През 2017 г. над 220 млн. души се нуждаят от превантивно лечение на шистозомиаза – остро хронично заболяване, причинено от паразитни червеи, инфектирани след излагане на заразена вода.

 

В много части на света насекомите-вектори, живеещи или размножаващи се във вода, пренасят и предават болести като денга. Домакинствата също не са застраховани. 

 

Контейнерите за съхранение на чиста питейна вода са място, на което векторите също могат да се размножават. Покриването им е ефективна превантивна мярка, която може да намали и фекалното замърсяване на водата.

 

В случай на неправилно управление на градските, промишлените и селскостопанските отпадъчни води, питейната вода на стотици милиони хора може да е химически замърсена, в повечето случаи поради по-високи нива на олово

 

Естественото присъствие на химикали като арсен и флуорид в подземните води също може да бъде от вредно значение за здравето. Опасността нараства, тъй като подземните води осигуряват половината обем вода за битови нужди на световното население. 

 

В това число е включена и питейната вода за селското население, за което тя не се доставя чрез обществени или частни системи. Около 25% от водата за напояване също идва от подземни води. 

 

Този природен ресурс обаче често е слабо разбран и следователно подценен, неправилно управляван и дори удобен за злоупотреби.

 

Това стана ясно от изданието за 2022 г. на Доклада за световното развитие на водите на ООН, озаглавено „Подземни води: да направим невидимото видимо“. Докладът предстои да бъде представен на Церемонията по откриването на Деветия световен форум по водите в Дакар, Сенегал, на 22-ри март - Световният ден на водата. 

 

Отбелязването му стартира през 1993 г. с цел повишаване на осведомеността за 2 млрд. души, които до ден днешен живеят без достъп до безопасна вода. Основен фокус на тазгодишното издание на Световния ден на водата е да подбуди действия към устойчиво развитие по “Точка 6.1: Вода и канализация за всички до 2030 г.

 

Библиография:
1. Drinking-Water. Water and Health. World Health Organization. (18 March, 2022) - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
2. Groundwater: Making The Invisible Visible. The United Nations World Water Development Report 2022. UNESDOC Digital Library. UN Water & UNESCO - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721
3. Launch of UN World Water Development Report. UN Water. 22 March World Water Day. 22 Groundwater - https://www.worldwaterday.org/stories-2021/story/launch-un-world-water-development-report