По последни данни на Световната здравна организация (СЗО) 9 от 10 души на планетата са изложени на високи нива замърсявания, превишаващи безопасните, в някои случаи в пъти над нормата. По данни на Детския фонд на ООН – 17 милиона бебета по света дишат токсичен въздух.


Към днешна дата 235 милиона души страдат от различна форма на бронхиална астма, която е и най-често срещаната хронична болест при децата. Ново проучване показва, че замърсяванията на въздуха с изгорели автомоболни газове е пряка причина за развитие на астма при близо 4 милиона деца годишно, което е еквивалент на 11 000 нови случая всеки ден. Проучването е публикувано в Lancet Planetary Health и е първото глобално изследване за влиянието на автомобилните газове върху детската астма. Основният замърсител – азотен диоксид е продукт на автомобилите с дизелови двигатели.


Съществуват и описани исторически данни, които свидетелстват връзката между бронхиалната астма и замърсения въздух. Поне 12 000 са смъртните случая, описани в периода от декември 1952 г. до февруари 1953 г., непосредствено поради остри и трайни последици от лондонския смог. Първите систематизирани наблюдения, описващи връзката на замърсяването на въздуха с проявите на астма, са от Япония в средата на миналия век.Няколко обсервационни проучвания показват, че замърсяването на въздуха на открито може да предизвика пристъп при съществуваща астма или да предизвика новопоявила се астма. Други публикации потвърдиха, че замърсяването на въздуха от озон, серен диоксид, азотен диоксид и фини прахови частици могат да предизвикат или влошат астмата. Експозицията на озон причинява възпаление, хиперреактивност на дихателните пътища и намаляване на белодробната функция, докато серният диоксид води основно до директна бронхоконстрикция.


Епидемиологичните резултати обаче са неубедителни поради наличието на многобройни замъгляващи фактори, които влияят на тази връзка.


Повишената експозиция на замърсен въздух е свързана с увеличаване на броя на болничните посещения и посещения по спешност, главно поради обостряне на хроничната обструктивна белодробна болест и астма.


Децата са по-засегнати, отколкото възрастните, а по отношение на пол – момчетата са значително по-засегнати от момичетата.


Излагането на замърсен въздух и връзката с астматичните пристъпи е тема, която е била обект на не едно проучване. Последните данни сочат, че краткосрочните експозиции на фини прахови частици, азотен диоксид могат да повишат процента на смъртните случаи. В мащабно проучване за отношението между експозицията на замърсен въздух и честотата на спешен прием на деца, поради обостряне на заболяването, автори от Париж анализират над 47 000 посещения по спешност в 20 болници в града и извеждат математически модел, който показва връзката между нивото на замърсяване и приемът по спешност.


Тези посещения по спешност трябва да бъдат разгледани като „върха на айсберга“, т.е. случаите са достатъчно сериозни за децата, така че родителите да ги заведат в болница и не включват потенциалното множество по-леки обостряния.


Трябва да се има предвид, че ефектите могат да са забавени, а не непосредствени, тъй като автори са наблюдавали силни ефекти през деня, последващ експозицията на високо ниво на замърсявания.


Библиография:
1. Orellano P, Quaranta N, Reynoso J, Balbi B, Vasquez J. Effect of outdoor air pollution on asthma exacerbations in children and adults: Systematic review and multilevel meta-analysis. PLoS One. 2017;12(3):e0174050.
2. Spann K, Snape N, Baturcam E, Fantino E. The Impact of Early-Life Exposure to Air-borne Environmental Insults on the Function of the Airway Epithelium in Asthma. Ann Glob Health. 2016;82(1):28-40.
3. Stanek LW, Brown JS, Stanek J, Gift J, Costa DL. Air pollution toxicology--a brief review of the role of the science in shaping the current understanding of air pollution health risks. Toxicol Sci. 2011;120 Suppl 1:S8-27.