Замяната на някои хранителни продукти, вместо промяна на цялостната диета на един човек, би могло да бъде от полза за подобряване на климатичните промени, които възникват в околната среда. Това твърдение е направено от изследователи от САЩ.

 

Около една трета от глобалните емисии на парниковите газове зависят от храната, която хората консумират. Следователно при подмяна на някои от продуктите, всеки би могъл да редуцира своя въглероден отпечатък.


 

Спазването на стриктна диета е трудно за повечето хора. Поради тази причина група от изследователи проведоха проучване, с помощта на което установиха, че заместването на определени хранителни продукти, вместо спазването на конкретна диета, също би могло значително да понижи въглеродния отпечатък на всеки човек.

 

Използваните данни в проучването са получени от Национално проучване за изследване на здравето и храненето. В него са включени 16 800 участници на 18 или повече години, които са дали информация за 24-часовия прием на различи хранителни продукти.

 

След това изследователите правят анализ на доклади за ежедневните парникови емисии и водния отпечатък на всеки човек. При получаване на съответната информация, специалистите биха могли да определят кои хранителни продукти имат най-голямо влияние върху климатичните изменения в околната среда.

 

Специалистите установиха, че говеждото месо има най-значителен неблагоприятен ефект върху околната среда. Приблизително 20% от включените участници консумират говеждо месо поне веднъж на ден.

 

Според специалистите, ако всеки от тях замени приема на говеждо с друг вид месо, като например пуешко, емисиите на парниковите газове на всеки човек, свързани с хранителните продукти, ще се понижат с 48%, а водният им отпечатък би могъл да се намали с 30%.

 

Резултатите от изследването показват, че малките промени в диетата на всеки един човек биха могли да понижат вредното въздействие върху околната среда, без да изменят значително диетата на хората.

 

Незначителните промени в хранителните навици биха могли да имат голямо положително въздействие върху климатичните промени в околната среда. Освен това, по-малките такива са по-лесни за поддържане и започване от всеки човек.

 

Проучването е публикувано в сп. American Journal of Clinical Nutrition.

 

Референции:

https://academic.oup.com/ajcn/article/115/2/378/6459912