Парламентът прие на първо четене промените в Закона за здравеопазването, с които се въвежда забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. 

 
За законопроекта гласуваха 99 депутати, четирима бяха против, а 10 се въздържаха. 
 
Вносител на законопроекта е Министерски съвет. 
 
Законопроектът предвижда забраната за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити обществени места - дворове на училища, детски ясли и градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и ученически общежития, да влезе в сила от 1 юни 2012 г. 
 
Със законопроекта се предвижда и забрана за продажбата на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст и забрана за реклама на енергийни напитки, насочена към тази възрастова група. 
 
С промените в Закона за здравето се предвижда и закриване на детските експертни лекарски комисии /ДЕЛК/, а освидетелстването и преосвидетелстването на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК с участието на специалист по „детски болести“.