От общия брой на заетите лица през 2013 г. 1,497 млн. или 51,6% са изложени на работното си място поне на един фактор, който може да има неблагоприятно влияние върху физическото им здраве.

 

Това показват последните данни на Националния статистически институт.


 

Най-често срещаните фактори са неудобните работни пози и движения и рискът от злополука.

 

Около 13% от служителите пък са изложени на работното си място на фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното психично здраве. За преобладаващата част от тях основният фактор е напрежението поради недостиг на време или претоварването с работа.

 

Други рискови за психичното здраве фактори като насилие или заплаха от насилие и тормоз и грубо отношение се посочват като основни фактори значително по-рядко.

NEWS_MORE_BOX

 

От предизвиканите или усложнени от работата здравни проблеми най-често срещани са тези с костите, ставите и мускулите, които общо представляват 44,9% от всички здравословни проблеми.

 

От всички заети лица 107 хил. души или 3,7 на сто страдат от заболявания или здравни проблеми, причинени от настоящата им основна работа. Делът на хората с такива здравни проблеми е по-висок сред заетите в индустрията и в селското и горското стопанство - по 5,2%, в сравнение с услугите - 2,8%.

 

В групата на квалифицираните работници и сродните на тях занаятчии, машинни оператори и монтажници делът на заетите със здравни проблеми, произтичащи от работата (5,2%), е най-висок в сравнение с останалите групи професии.

 

През 2013 г. изследване 12,1 хил. лица са претърпели злополуки на работното място или по време на изпълнение на трудови задължения през предшестващите 12 месеца, като от тях 8,7 хил. или 71,8% са мъже.

 

Около една трета от злополуките са предизвикани от пътнотранспортно произшествие. Една от всеки три злополуки не е свързана със загуба на цял работен ден, докато при две от всеки пет отсъствието е продължило поне две седмици.