Както при много други заболявания, тютюнопушенето оказва негативно влияние върху състоянието и може да утежни клиничната картина при пациенти с COVID-19. Повишава се и рискът от леталитет.

 

Ново клинично проучване от UK Biobank е публикувано в медицинското списание Thorax. Това е първото по рода си, което обединява наблюдателни и генетични данни за връзката между тютюнопушенето и COVID-19.


 

В началото на пандемията няколко проучвания коментират наличието на повече непушачи от активни пушачи, сред приетите в болница пациенти, заразени с COVID-19. Други определят тютюнопушенето като рисков фактор за развитието на инфекцията. Въпреки това тези проучвания са по-скоро наблюдателни и не се отбелява причинно-следствена връзка.

 

Поради тази причина учените правят ново по-обстойно проучване, основаващо се на наблюдателни и Менделиански анализи на рандомизация, с цел да разберат по-добре връзката между тютюнопушенето и COVID-19.

 

Менделианското рандомизиране представлява техника, която използва различни генетични варианти, които да заместват определен рисков фактор. Целта на това рандомизиране е да се получат генетични доказателства в подкрепа на някаква причинно-следствена връзка.

 

В случая на това клинично проучване се използват генетични варианти, които засилват вероятността за тютюнопушене при отделните индивиди или това те да пушат повече.

 

Екипът от изследователи е ръководен от Д-р Ашли Клифт. Те включват база данни от периода янурари до август 2020 година, а участниците в него са 421469, всички те анализират своя генетичен състав.

 

По време на изследването 13446 (3,2%) души са тествани с PCR за COVID-19, 1649 (0,4%) дават положителна реакция. От заболелите 968 (0,2%) се нуждаят от прием в болница, а смъртните случаи в резултат на инфекцията са 444 (0,1%).

 

59% от участниците в проучването никога не са пушили, 37% са бивши пушачи и само 4% са настоящи. Сред последната група 71% са леки или умерени пушачи, изпушващи от 1 до 19 цигари на ден и само 29% са активни пушачи - 20 и повече цигари на ден.

 

В сравнение с тези, които никога не са пушили, при настоящите пушачи се наблюдава 80% по-голяма склонност за прием в болница и значително по-голяма вероятност от смъртнен изход.

 

Изследователите проверяват 281105 от участниците, които живеят в Англия, и тяхната генетичната предразположеност към тютюнопушенето, за която се предполага, че има роля в тежестта на състоянието причинено COVID-19.

 

В резултат на тази проверка учените откриват, че генетичното предразположение към тютюнопушене е свързано с 45% по-висок риск от инфекция и 60% по-висок риск за прием в болница заради COVID-19.

 

Получените данни и резултати от проучването затвърждават твърдението, че тютюнопушенето засилва риска от по-тежко протичане на COVID-19, освен от други вече познати заболявания като някои сърдечно-съдови, ракови и т.н.

 

Източници:

https://thorax.bmj.com/content/early/2021/09/12/thoraxjnl-2021-217080