Справянето с появилите се климатични изменения е от съществено значение не само за запазването на бъдещето на околната среда, но и за дългосрочното въздействие върху здравето на най-уязвимите популации в света.

 

Климатичните промени или глобалното затопляне са серизони проблеми засягащи здравето на хората.


 

През последните 50 години, много от човешките дейности, особено тези, които включват изгарянето на изкопаеми горива, доведоха до сериозно увеличение на емисиите на парникови газове.

 

Завишените нива на парниковите газове, като въглероден диоксид (CO2), в околната среда води до задържане на топлина в долните слоеве на атмосферата. В резултат на това се наблюдават по-високи средни температури и неизбежни промени в околната среда и в човешките системи.

 

Има няколко начина, по които климатичните промени влияят върху здравето. Драстичното завишаване на температурите се свързва с повишената смъртност при по-възрастните в резултат на сърдечносъдови или респираторни нарушения.

 

С повишаването на температурите нивата на озона и други замърсители също могат да се увеличат, което допълнително влошава здравословното състояние на хората.

 

Климатичните промени водят и до различни природни бедствия, които в много случаи отнемат човешки живот.

 

Много клиницисти поставят измененията в климата сред социално значимите фактори, като насилие, бедност и други, влияещи върху здравето на хората.

 

Установено е, че те влошават здравето, увеличават разходите за здравеопазване, оказват сериозно влияние върху уязвимите популации и завишават ефектите на други социално значими фактори.

 

Въпреки че всички хора са засегнати от тези промени, някои от тях са по-уязвими към въздействията на климата. Най-засегнати са децата, особено тези в по-бедните държави.

 

Някои описаните и наблюдавани ефекти върху здравето на децата, в резултат на глобаното затопляне, са влошаване на астмата и алергиите, физически травми, в резултат на природни бедствия, развитие на психични състояния като посттравматично стресово разстройство и тревожност след природни бедствия, липса на чиста вода и храна, както и повишен риск от инфекциозни заболявания.

 

При възрастните хора и хората със съпътстващи заболявания също се очакват по-тежки последици за здравето.

 

Източници:

https://www.news-medical.net/health/The-Relationship-Between-Climate-Change-and-Global-Social-Medicine.aspx