Нови открития публикувани в eLife правят връзка между случаите на бременни жени, които са били изложни на дим от природни пожари, и повишената вероятност техните бебета да се родят с понижено тегло.

 

Пейзажните пожари като горски пожари, пожари при обезлесяване на тропическите гори и на селскостопански райони имат важна роля за поддържането на сухоземните екосистеми.


 

Въпреки това димът от тях сериозно замърсява околната среда и представлява скъп и нарастващ глобален проблем за общественото здраве. Най-засегнати са страните с ниски и средни доходи.

 

Предишни проучвания показват, че излагането на дим от огън по време на бременност е свързано с пониженото тегло при новородените бебета, което само по себе си е проблем в страните с ниски и средни доходи.

 

Намаляването на риска от понижено тегло при новородените е една от глобалните цели на Световната здравна организация (СЗО) за 2025 г.

 

Направеното проучване от eLife е първото, което обвързва природните пожари в страните с ниски и средни доходи с раждането на бебета с понижено тегло от бременни жени, които са били изложени на дим.

 

Изследователите анализират данни от 54 такива страни за 108 137 групи братя и сестри с техните майки.

 

Те използват проучвания, проведени от Американската агенция за международно развитие между 2000 и 2014 г.,  за да открият данни за теглото при раждане на братя и сестри и налието на други здравни и демографски фактори.

 

Учените оценяват експозицията на замърсители от природни пожари върху майките, като набавят информация за пожарните емисии от Глобалната база данни за пожарни емисии и анализират степента на наличните прахови частици в различните региони.

 

Техният анализ показва, че увеличаването на експозицията с един микрограм на кубичен метър прахови частици от огън е свързано с понижаване на теглото при раждане с 2,17 грама.

 

Изследователите откриват връзка между ниското тегло при раждане и замърсяването. Те разработват модел, който сравнява средното тегло след раждане на бебета в различни семейства.

 

При анализа на данните, учените забелязват, че новородените бебета в региони с по-висок риск от пожари имат средно по-ниско тегло при раждане, отколкото при семейства, живеещи в райони с по-малък риск.

 

Източници:

https://elifesciences.org/articles/69298