Голям брой гъбични микроорганизми живеят в мивките и техните тръби. Това разкриха учени от Университета в Рединг.

 

Те изследват над 250 мивки, заедно с техните тръби, в различни санитарни помещения за гъбички, като черна плесен и роднини на хлебната мая. Според направената от тях оценка за основните присъстващи таксони всички мивки са обитавани от сходни микроорганизми.


 

Установяването на гъбични микрооргазни в топли и влажни пространства не е изненадващо. Със своето изследване учените имат за цел да обърнат внимание на мивките и техните тръби като възможен резервоар на инфекции в домакинствата.

 

Направените разкрития са важни, тъй като хората прекарват голяма част от своето ежедневие вкъщи или на работа. За някои тези микроорганизми не са от значение, но за имунокомпроментираните пациенти биха могли да доведат до известни притеснения, тъй като тази група от хора е много по-податлива на различни инфекции.

 

С помощта на таксономични познания, учените успяват да определят конкретни семействата от микроорганизми, които обитават мивките. Последващи анализи ще подпомогнат за определянето на отделните видове.

 

Идентифицирани са многоклетъчни торбести гъби, наричани още аскомицети, а също и потенциални опортюнистични патогенни черни дрожди от вида Exophiala. Други преобладаващи и доминиращи таксони включват Saccharomyces и Fusarium, които нормално се откриват в изградена от гъби среда.

 

Учените отбелязват присъствието и на Malassezia. Това са род гъби, които се срещат естествено по повърхностите на кожата на много животни, включително и върху кожата на хората.

 

Гъбите, открити в мивките и техните тръби, са устойчиви на високи температури, киселинност - ниско pH, и ниско съдържание на хранителни вещества. Някои от тях дори могат да използват детергенти, открити в сапуна, като източник на богата на въглерод храна.

 

От всички 250 изследвани мивки и тръби не са открити значителни разлики в популациите микроорганизми, независимо от това дали мивката се е намирала в мъжка или женска обществена тоалетна.

 

Тези разкрития са от значение за имунокомпроментираните пациенти, които се опитват избегнат инфекции от някои от опортюнистични патогени, вероятно обитаващи мивките и техните тръби.

 

Информация за проведеното изследване е публикувана в сп. Environmental DNA.

 

Референции:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/edn3.375