Климатичните промени неизбежно водят до множество драматични изменения в човешкия живот. Те влияят върху въздуха, водата, почвите, водят до сериозно замърсяване и изменения в хранителното производство.

 

Всички тези фактори оказват вредно влияние върху човека, неговото здраве, както и начина му на живот.


 

Нарушения в мозъка също се наблюдават. Те могат да бъдат едни от най-сериозните и дори фатални за хората.

 

Високите температури, например, са свързани с хипертермия и сърдечен удар. С глобалното нарастване на температурите, случаите на тези нарушения стават все по-чести.

 

Хипертермията, както и свързаните с изменението на климата атмосферни промени се свързват с по-честа поява на мигрена, склонност към гърчове, инсулт и някои форми на деменция, включително болестта на Алцхаймер.

 

Тези изменения в мозъка, следствие на високите температури, биха могли да се дължат на аберантни промени на клетъчните процеси протичащи в него.

 

Излагането на високи температури може да доведе до оксидативен стрес. Също така, невронните клетки, изложени на по-високи температури, намаляват експресията на ензима - супероксид дисмутаза, което води до клетъчна смърт.

 

В резултат на повишени температури, водещи до хипертермия и топлинен удар, често се наблюдават и припадъци.

 

Топлината може да доведе до сериозни мозъчни метаболитни, клетъчни, възпалителни и микроваскуларни промени, които могат да предизвикат тежки неврологични последици от гърчове до невродегенерация - деменция.

 

Промените в климата и разширяването на тропичния такъв ще доведе до разпространение на редица инфекциозни заболявания, които нормално се срещат в определени региони по света - например малария, денга, жълта треска или японски енцефалит.

 

Тези заболявания могат да бъдат много сериозни и фатални.

 

Инфекцията с денга например, води до неврологични изменения в около 20% от случаите, включително енцефалит и енцефалопатия. Освен това, тя е най-бързо развиващата се тропическа инфекция в света и разпространението ѝ се очаква да нарастне с измененията в климата.

 

Причинителите на инфекциозните заболявания са различни. Те могат да бъдат насекоми, заразени с вируса, или засегнати от микроорганизми питейни води.

 

В заключение климатичните промени имат влияние върху всички части на екосистемата - храна, вода, въздух, почви и съответно и пряко въздействие върху здравето на човека.

 

Източник:

https://www.news-medical.net/health/The-Impact-of-Climate-Change-on-Brain-Health.aspx