Влажните и изпълнени с мухъл домове могат да причинят астма при децата, съобщават изследователите.

Лошите условия в домовете се свързват с болестта, но все още има дебати дали те причиняват астма или само отключват астматични пристъпи.

Според финландски изследователи има доказателства, че влагата и мухълът в домовете могат да причинят астма.

В проучване те изследвали повече от 300 деца.

Понастоящем астмата е най-честото хронично заболяване сред децата в училищна възраст и броят на болните в развитите страни постоянно нараства.

Д-р Juha Pekkanen от Националния Здравен Институт в Kuopio, твърди че при 1 от всеки 5 случаи, астмата е причинена от влагата и мухъла в дома.
Екипът му открива, че тежестта на астмата се задълбочава при увеличаване влагата в средата на живот на децата.

Сравнени били домовете на 121 деца болни от астма с тези на 241 здрави деца.

Извършено било детайлно интервю и тестове за алергия. Опитни строителни инженери направили оценка на условията на живот в домовете на включените в изследването като отчели нивото на влагата и наличието на мухъл в тях.

Течовете, кондензацията и влажните петна по повърхността на стените били отбелязвани.

Осезаемо висока влажност или видим мухъл били установени два до три пъти по-често в домовете, обитавани от деца страдащи от астма.
Според изследователите това е ярко доказателство, че мухълът и влажността причиняват астма при децата.