В-витамините силно облекчават увреждащият ефект на фините въздушни замърсители върху сърдечносъдовата система. До този извод стигнали учени от университета на Колумбия след провеждане на първите клинични изследвания за определяне ефекта на В-витамините върху човешкото здраве при въздушно замърсяване.
 
Най-добри резултати били постигнати при непушачи – приеманите от тях В-витаминови добавки почти нулирали всички неактивни ефекти от продължителното излагане на мръсен въздух, като най-облагодетелствани били сърдечносъдовата и имунната система.
 
Резултатите от изследването им били приети за публикация в престижния журнал на Nature ‘Scientific Reports’ (брой 7, 2017 година).
 
Замърсеният въздух е сред основните причинители на сърдечносъдови заболявания с фатален изход, като се приема, че ежегодно води до 3,7 милиона смъртни случая и десетки милиони случаи на обостряне на сърдечни заболявания, налагащи хоспитализация или спешна медицинска намеса. Въздушното замърсяване с фини прахови частици е най-честият стимул отключващ миокардиален инфаркт, сочат статистиките.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Фини прахови частици с размер под 2,5 микрона могат невъзпрепятствано да проникват в алвеолите на белите дробове, където остават или се отстраняват изключително бавно. Навлизайки в кръвта през алвеолите, само двучасово излагане на замърсен с фини частици въздух води до: физиологично нарушение на сърдечния ритъм, увеличена вариабилност на сърдечния ритъм и понижение на количеството бели кръвни клетки – първата активна защита на имунната система.
 
В клиничното изследване били включени здрави доброволци между 18 и 60-годишна възраст, които не са приемали редовно витамин В дотогава. Били им назначени ежедневни хранителни добавки с плацебо или витамин В-комплекс в рамките на 4 седмици преди излагане на замърсения въздух. При приемащите плацебо ефектите върху сърдечносъдовата система били очаквано нищожни, но при приемащите В витамини се отчитали много по-близки до нормалните сърдечен и дихателен ритъм, както и значително подобрена функция на имунната система.