В края на април правителството на Нова Зеландия оповести мерки, насочени към създаване на „поколение без тютюнев дим“ и постепенното премахване на тютюневите изделия от страната.

 

Сред идеите, които се очаква да бъдат приложени, са увеличаване на възрастта за пушене, забрана за продажба на тютюневи изделия на всеки, роден след 2004 г., въвеждане на минимални цени и ограничения за доставчиците.


 

Гражданските инициативи за ограничаване на пушенето приветстваха предложените мерки, които са свързани с целта на Нова Зеландия да премахне пушенето до 2025 г.

 

Освен че са изключително вредни за здравето, цигарите влияят негативно и върху здравето на планетата.

 

Въздействието на пушенето върху околната среда

Доклад на Импириъл колидж Лондон от 2018 г. хвърли светлина върху отражението на тютюнопушенето върху околната среда. От него стана ясно, че тютюневата промишленост допринася за климатичните промени чрез въглеродните емисии, използването и замърсяването на водата и почвите с токсични химикали.

 

През 2015 г. над 450 хил. кг. токсични отпадъци са били излети във водоемите в САЩ в резултат на производството на цигари. Проучвания от последните години показват, че нуждите на тютюневото производство водят до обезлесяване.

 

Изследователи от Импириъл колидж Лондон уточняват, че производството на цигари допринася за 0,2% от въглеродните емисии в света, като 84 млн. мегатона емисии се освобождават всяка година в атмосферата при обработването на тютюн.

 

„Пушенето засилва допълнително големия натиск върху все по-оскъдните ресурси на планетата и крехките екосистеми“, посочва проф. Ник Вулвулис от Центъра за екологична политика в Импириъл колидж Лондон.

 

За добиването на един грам изсушен тютюн е необходимо е петкратно количество зелен тютюн, а за производството на цигари се използват 22 млрд. тона вода за една година.

 

Докладът Импириъл колидж Лондон показва още, че земята, необходима за отглеждане на 1-1,2 тона тютюн в Зимбабве, може да се използва за отглеждане на 19 пъти по-голяма реколта от картофи.

 

Всяка година се произвеждат три трилиона цигари, което води до 25 милиона мегатона твърди отпадъци, 55 мегатона отпадъчни води и 84 мегатона въглеродни емисии.

 

Колко цигарени фасове замърсяват Европа?

Въздействието на производствения процес на цигари върху околната среда не отчита, че цигарените фасове са най-разпространеният отпадък в света.

 

Само една трета от фасовете от 18-те милиарда цигари, изпушени всеки ден по света, се озовават в кошчето за боклук. Цигарените фасове съдържат пластмаса, никотин, тежки метали и други химикали, които могат да бъдат токсични за растенията и животните.

 

По данни на Европейката комисия средно над 18% от хората в ЕС са пушачи, като делът на пушачите е най-висок в България и Гърция, където близо всеки трети е пушач.

 

Това означава, че пушачите в ЕС са близо 80 милиона пушачи, а при средно изпушени по 20 цигари на ден, около 150 млн. цигарени фаса се изхвърлят в страните от ЕС всеки ден.

 

Източник:

https://www.euronews.com/green/2021/04/30/cigarettes-are-killing-the-planet-should-we-ban-them

https://www.imperial.ac.uk/news/188406/cigarettes-have-significant-impact-environment-just/