При въвеждането на цигарите с ниско съдържание на никотин много учени са на мнение, че с тяхна помощ пушачите биха могли да се редуцират вредния си навик, а вероятно дори и да ги спрат.
 
Този сценарий се случва при някои, при други не. Ново проучване обаче открива и друга тяхна положителна черта – вдишват се по-малко вредни химикали
 
Малкото едномесечно проучване проследява 72 пушачи, на възраст между 18 и 65 години, които пушат обикновени цигари (12 мг никотин) в продължение на една седмица, преди да ги заменят с такива, чието съдържание е по-ниско, за останалите три седмици. 
 
Освен участниците, които пушат повече нисконикотинови цигари, за да компенсират недостигът на никотин, изследователите не установяват промяна в навиците на пушачите. Нивата на никотина в алтернативните цигари са 8,9 мг, 8,4 мг и 0,6 мг. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
В края на всяка седмица на участниците се провеждат тестове за проверка на урината и дъха. Анализът на данните установява, че нивата на вдишаните химикали са по-ниски, докато пушачите консумират същото количество цигари. Не се установява обаче разлика в нивата на въглеродния оксид. 
 
Това означава, че пушенето на цигари с ниско съдържание на никотин, намалява излагането на пушачите на канцерогенни химикали. 
 
Данните от проучването са публикувани в сп. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.