На мнозина са известни отрицателните последствия от редовното пушене на цигари. Сега се открива, че те могат да повлияят и на генетичната структура в организма, увреждайки ДНК. По този начин пушенето пряко действа за забързване на процеса на остаряване и увреждане на клетките.


Цигарите влияят на организма по множество неблагоприятни начини – никотинът, ацетонът и катранът са най-опасните вещества в цигарите, и те засягат както белите дробове, така и останалите органи в организма. Пушенето най-пряко засяга дихателната система, като уврежда функцията на белите дробове и затруднява дишането. Цигарите повишават и риска от множество видове рак, включително рак на дебелото черво, на черния дроб, на стомаха, на белия дроб. 


Но цигарите имат и ефекти върху други системи в организма ни. Те засягат и имунната система, повишавайки нивата на възпаление. Това може да предразположи организма към инфекции. Засяга се и централната нервна система, като основен причинител в този случай е веществото никотин, защото то е стимулант, който може краткотрайно да подобри бодростта и настроението. Но когато приключи приятният ефект от никотин, настроението и енергията рязко спадат, като абстиненцията от никотин след дълъг период пушене може да доведе до усещания на депресия и тревожност.Оказва се, че цигарите засягат организма на много по-дълбоко ниво. Освен ефектите върху почти всички системи, цигарите вникват и в генетичния ни състав. Там те засягат теломерите – окончанията на всяка единица от ДНК. Дължината на тези окончания се смята за добър показател за дълголетие и възможността за възстановяване на клетките. Влиянието на цигарите върху теломерите може да ги скъси, което е знак за скъсяване на живота и увреждане във функцията на клетките да се възстановяват.


Данните на научното проучване, разглеждащо ефектите от цигарите, сочат за ясна връзка между пушенето на цигари и скъсените теломери.


Теломерите защитават хромозомите, или единиците ДНК в клетката. Когато тази клетка се дели, теломерите се скъсяват, и когато те станат твърде къси, клетката вече не може да се дели и стига до фаза на клетъчна смърт. По този начин естествено се получава стареенето, и изследването на теломерите е един от потенциалните начини за разгадаване на ключа към дълголетието.

 

Референции: 
StudyFinds (2023, September 13). Out of time: Genetic evidence reveals smokers are literally shortening their lives. Retrieved 2023, September 15 from https://studyfinds.org/smoking-aging-process/