Изследване, проведено тази година в световноизвестната лаборатория „Лорънс Бъркли“ показва за пръв път, че димът от трета ръка е изключително опасен за здравето.

 

Дим от трета ръка“ е термин, с който се означава токсичен микрофилм, покриващ на практика всички повърхности, които са били в досег с цигарен дим. Дори и самия дим вече да е изчезнал, неговите токсини остават и са способни да увредят ДНК на клетките.


 

Лара Гъндел, съавтор на изследването, заявява, че за пръв път някой доказва предположение от преди десетилетия: димът от трета ръка е силен мутаген. Специфичните за никотина съединения - нитрозамини, са сред най-мощните причинители на рак в този остатък от цигарения дим. Те остават по повърхностите на дрехи, килими и завеси, което създава огромни рискове за децата.

 

Учените използват два ин витро метода и тестват за генотоксичност, установявайки че димът от трета ръка причинява както начупвания във веригата на ДНК, така и окислителни щети по самата верига. И двете увреждания водят до непредсказуеми мутации.

 

В по-старо изследване е било установено, че остатъчният никотин може да реагира с два често срещани замърсители на въздуха: озон и азотиста киселина. С озона никотинът образува ултрафини частици, които могат да проникват през кожата. С азотистата киселина пък - отлагащите се нитрозамини. Нитрозамините проникват в организма по три начина: чрез вдишване, поглъщане, допир.

NEWS_MORE_BOX

 

Изследването демонстрира, че това токсично замърсяване има кумулативен ефект – става все по-силно с течение на времето.

 

Третичният дим е почти невъзможен за отстраняване. Учените намират наличие на значително количество нитрозамини в апартамент, в който за последно е пушено преди повече от два месеца. Често използвани методи за почистване - с прахосмукачка, проветряване на помещенията и бърсане на прах са неефективни в намалянето на токсичните частици, съпътстващи никотина. Най-сигурният начин е смяната на килими и меки облицовки и пребоядисване.

 

Макар да се работи върху превенцията на дима от трета ръка, до днес най-ефективната позната форма е само една: да не се пуши на закрити места.