40% от случаите на хронична астма при децата се дължи на замърсения въздух от големия трафик в града.

В проучване, проведено в 10 европейски града, се посочва, че замърсяването от трафика може да провокира изявата на детска астма, подобно на пасивното пушене.

На този етап проучването показва, че замърсяването може да провокира симптомите на астма, но все още не е фактор за появата на хронична астма.

Изследователите използват данни от предишни проучвания, които показват, че децата, изложени на по-високи нива на замърсяване, имат по-изявена астма. Под внимание са взети и фактори като тютюнопушене, стрес и др.

Резултатите от проучването показват, че 14% от случаите на детска астма се дължат на замърсяването в близост до натоварени пътища.

Данните са публикувани в сп. European Respiratory.

NEWS_MORE_BOX


За развитите страни и особено сред социално слабите слоеве на населението, астмата е с драстично повишаваща се честота. През последните 20 години у нас честотата само на детската астма се е увеличила два пъти и в момента е около 10% сред живеещите в градовете.

Един от главните фактори за повишената заболеваемост от белодробни заболявания и бронхиална астма в детската възраст е замърсяването на въздуха с газовете, отделяни от моторните превозни средства и индустриалните предприятия.

 


Цигареният дим също е ключов фактор за заболяването.

 

Развитието на астмата не може да бъде обяснено само с един фактор. Пример за това са наблюденията в скандинавските страни, където въпреки добрата екологична обстановка, честотата на астмата продължава да расте.