В ново проучване е открита връзката между топенето на арктическия лед и вирус сред морските бозайници. Вирусът се разпространява бързо сред животните и може да стане причина за техния фатален край. Причината са промените в климата. 

 

Phocine distemper virus (PDV) е патоген в определени популации на тюлени и е станал причина за масови случаи на смъртност на десетки хиляди животни през 1988 г.


 

Изследователите анализираха данни, включващи информация в продължение на 15 години. Те проследяват 2 500 морски бозайници чрез спътник. Те също тока разгледали измерванията за арктическия лед за периода и изследвали проби от кръвта на 165 загинали ледникови животни.

 

Учените открили рекордно количество стопен лед през август 2002 г., съпроводено от широко разпространение на вируса в Северен Тихи океан сред морските лъвове и сивуча през 2003 и 2004 г. Сивучът представлява едър бозайник от семейство тюлени. През тези години над 30% от животните били с положителни проби на кръвта.

 

Авторът на изследването д-р Трейси Голдщайн твърди, че загубата на лед е причина морските диви животни да търсят нови местообитания, за да се изхранват. Тяхното преместване от едно място на друго води до влизане на контакт с други видове животни, а това може да причини предаване на инфекциозни заболявания. 

 

Според неотдавнашен доклад на Междуправителствената група за изменението на климата, планетата е достигнала преломен момент, при който някои от тежките последици от изменението на климата вече не могат да бъдат избегнати. Ледът в Гренландия, Антарктида и други планински ледници по света продължава да се топи с бърз темп заради топлинното замърсяване в резултат от човешки дейности. Така се покачва и морското равнище, а това заплашва крайбрежните популации и някои застрашени видове животни.

 

Изследователите стигнаха до заключението, че топенето на арктически лед, причинено заради хората и промените в климата, допринася за разпространението на вируса в нови региони. Това води до заразяване на нови популации на морски бозайници и особено по северното крайбрежие на Русия и по крайбрежието на Северна Канада. Учените също казват, че разпространението на патогени може да се зачести, тъй като ледът продължава да се топи и се увеличава вероятността да се засегнат повече животински видове.