При пушачи се развива сърдечна недостатъчност два пъти по-често, отколкото при непушачи, установява ново проучване на Училището по обществено здраве Johns Hopkins Bloomberg, представено в Journal of the American College of Cardiology.

 

Този по-висок процент се наблюдава при два основни подтипа на сърдечна недостатъчност и така се потвърждава, че тютюнопушенето представлява значителен рисков фактор за сърдечносъдовото здраве.


 

Проучването е едно от първите, които оценяват връзката на тютюнопушенето с двата подтипа на сърдечна недостатъчност: с намалена фракция на изтласкване и със запазена фракция на изтласкване.

 

Изследователите са анализирали записи от дългогодишно проучване на близо 9500 пациенти.

 

Повишеният риск от развитие на всеки тип сърдечна недостатъчност се запазва в продължение на десетилетия дори след прекратяване на тютюнопушенето.

 

Сърдечната недостатъчност е прогресивно състояние, при което сърцето губи способността си да изпомпва достатъчно кръв, за да отговори на нуждите на тялото. Това състояние често води до летален изход.

 

Освен тютюнопушенето, рисковите фактори за сърдечна недостатъчност включват затлъстяване, хипертония, диабет, коронарна артериална болест и напреднала възраст.

 

При сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване, лявата камера не успява да се съкрати достатъчно, когато изпомпва кръвта.

 

Сърдечната недостатъчност с намалена фракция на изтласкване е по-тясно свързана с коронарна артериална болест. 

 

При сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, лявата камера не успява да се отпусне достатъчно след съкращение.

 

Лечението на сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване е много ограничено, което прави нейната профилактика критично важна.

 

Някои предишни проучвания свързват тютюнопушенето с по-висок риск от развитие на сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване.

 

Учените са оценили здравните досиета на участниците в проучването за определяне на риска от атеросклероза.

 

Стартирано през 1987 г., проучването ARIC включва хора на средна и по-напреднала възраст.

 

За средно проследяване от 13 години, в проучването са наблюдавани 1215 случая на сърдечна недостатъчност, включително 492 случая на сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване и 555 със запазена фракция на изтласкване.

 

Анализът на изследователите показва, че пушачите в групата са били диагностицирани с двата подтипа на сърдечна недостатъчност с приблизително еднакви повишени честоти в сравнение с непушачите.

 

Връзката с тютюнопушенето също показва връзка "доза-отговор" - повече цигари на ден и повече години тютюнопушене са свързани с по-висок риск от сърдечна недостатъчност.

 

По същия начин, отказването от тютюнопушенето е довело до спад в риска от сърдечна недостатъчност, който се увеличава с течение на времето.

 

Като цяло бившите пушачи са с 31% и 36% по-вероятно да имат запазена фракция на изтласкване и намалена фракция на изтласкване, съответно, в сравнение непушачите.

 

Когато изследователите са определили риска при бившите пушачи по броя на годините след отказването им, те са открили, че общият им риск от сърдечна недостатъчност остава значително по-висок от риска при непушачи, с изключение на групата, която не е пушила от 30 години или повече.

 

Това е потвърждение, че тютюнопушенето дава продължително влияние върху сърдечносъдовото здраве.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2022.03.377