През 2011 г. за първи път в България бяха открити комари от вида азиатски тигров – Aedes albopictus. Първият град, в който е намерен видът е град Созопол (област Бургас). През следващите години – 2013, 2014 г. след получени оплаквания от местни граждани популации на вида са били открити и в други градове – Благоевград, Монтана, Стара Загора. През 2016 г. – към засегнатите градове се включват още Враца, Пловдив. Разпространението продължава през следващите години като до момента незасегнати градове остават Велико Търново, Добрич, Плевен и Силистра.


Комарите от този вид се характеризират с висока пластичност и устойчивост по отношение на променящите се условия на средата. Яйцата си снасят близо до водоеми; места, в които се задържа вода (стари гуми, саксии, фонтани, басейни, чешми и други).


Често се спекулира с начина му на разпространение, като се среща грешното мнение, че комарът може да се пренася чрез вятър, въздушни течение. Основният начин за пренасяне на вида е при търговия между отделните страни, като в стоките (напр. гуми, цветя) се задържат яйца и ларви на комара, от които се развиват зрелите видове.NEWS_MORE_BOX


Характерно за вида е, че веднъж заселил се той се размножава и развива, приспособявайки се сравнително бързо към променените условия. В тропическите страни тези комари пренасят причинителите на треска Чикунгуня, Денга, дирофилариоза. За разлика от други комари тигровият комар не пренася Западно-Нилска треска.


Тигровите комари имат много специфична характеристика, която ги отличава от останалите и по която може да бъде лесно различен. Те нападат предимно денем, за разлика от останалите видове, от които ухапванията са предимно на здрачаване и вечер.


Разпространен е предимно в селища с надморска височина от 0 до 370-400 метра. Разпространява се както по съседство, така и в независими една от друга точки – най-често при внос на ралични стоки.