Замърсяването с фини частици е причинило 307 000 преждевременни смъртни случая в Европейския съюз през 2019 г., цифра, която остава тревожна, но е намаляла с повече от 10% за една година, според доклад на Европейската агенция по околна среда, публикуван в понеделник, 15 ноември.

 

Според проучването повече от половината от тези хора могат да бъдат спасени, ако 27-те страни членки изпълнят новите цели за качество на въздуха, наскоро определени от Световната здравна организация.


 

През 2018 г. броят на смъртните случаи, свързани с фини частици PM 2,5 - частици, суспендирани във въздуха с диаметър по-малък от 2,5 микрометра, се оценява на 346 000. Резкият спад през 2019 г. отчасти се обяснява с благоприятните метеорологични условия, но преди всичко с продължаващото постепенно подобряване на качеството на въздуха в Европа.

 

В началото на 90-те години на миналия век фините частици, които проникват дълбоко в белите дробове, са причинили близо милион преждевременна смърт в 27-те страни от ЕС, според тези данни. Число, което вече е паднало до около 450 000 през 2005 г.

 

Сред основните страни от ЕС замърсяването с фини частици е причина през 2019 г. за 53 800 преждевременни смъртни случая в Германия, 49 900 в Италия, 29 800 във Франция и 23 300 в Испания, според Eвропейската икономическа зона. С 39 300 загинали Полша е най-засегнатата страна по отношение на населението.

 

Базираната в Копенхаген агенция също измерва смъртните случаи, свързани с другите два основни замърсителя на въздуха, опасни за здравето, но не сумира докладите, защото това би довело до двойно отчитане.

 

При озоновите частици тенденцията през 2019 г. също беше низходяща с 16 800 преждевременни смъртни случая, което е спад от 13% за една година.

 

За азотния диоксид, газ, произвеждан главно от превозни средства и топлоелектрически централи, преждевременните смъртни случаи са намалели с една четвърт между 2018 и 2019 г. до 40 400.

 

Сърдечни заболявания и инсулт

Замърсяването на въздуха остава най-голямата екологична заплаха за здравето на европейците според европейската агенция със седалище в Копенхаген. Сърдечните заболявания и инсултът са най-честите причини за преждевременна смърт от замърсяване на въздуха, следвани от белодробни заболявания и рак на белия дроб.

 

При децата замърсяването на въздуха може да попречи на развитието на белите дробове, да причини респираторни инфекции и да влоши астмата.

 

Дори ако ситуацията постепенно се подобрява, Европейската агенция по околната среда, предупреди през септември, че повечето европейски страни все още са извън безопасните граници, независимо дали става въпрос за европейски препоръки или по-амбициозни цели от СЗО.

 

Според последни проучвания, замърсяването на въздуха предизвиква седем милиона преждевременни смъртни случаи годишно, което го поставя на нива, близки до тютюнопушенето или нездравословното хранене.

 

Тази статистика наложи в края на септември да се установях по-рестриктивни ограничения за основните замърсители на въздуха, за първи път от 2005 г.

 

Инвестирането в по-чисто отопление, мобилност, селско стопанство и промишленост подобрява здравето, производителността и качеството на живот на всички европейци, особено на най-уязвимите, пояснява директорът на Европейското икономически пространство, Ханс Бруйнинк.

 

Европейският съюз си е поставил за цел да намали броя на преждевременните смъртни случаи, причинени от фини частици, с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Понастоящем агенцията изчислява, че тази цел ще бъде постигната до 2032 г.

 

Въпреки това, тенденциите на застаряване и урбанизация могат да повлияят на някои от здравните ползи, свързани с намаляването на концентрациите на замърсяване на въздуха.

 

По-възрастното население е по-чувствително към замърсяването на въздуха и по-високата степен на урбанизация като цяло означава, че повече хора са изложени на концентрациите на фини частици, които обикновено са по-високи в градовете, подчертава Европейската агенция по околната среда в своя доклад, призовавайки за удвояване на усилията .

 

Източници:

www.lefigaro.fr