За възникване на алергичните заболявания отношение имат както генетичните фактори – т. нар. фамилната обремененост, така и факторите на околната среда. Тенденцията за увеличаване на броя на пациентите с различни видове алергии се обяснява основно с факторите на средата и влиянието им върху експресията на гените.


Проблемът с нарастващия брой алергени се обяснява както с бързите темпове на индустриализацията, така и разрастващата се международната търговия, имаща отношение към сблъсъка с нови храни, растения, химични съединения, които съдържат непознати за организма вещества-превръщащи се в потенциални алергени. Не е случаен фактът, че в развитите страни процентът от населението с алергия е в пъти по-голям от този в развиващите се.


Познаването на рисковите фактори позволява възможността за профилактика на въздействието им чрез тяхното елиминиране или поне избягване.Най-общото разделяне на видовете алергени може да бъде направено чрез сепарирането им на иританти в затворени помещения и такива на открито.


В затворените помещения – в дома или съответно на работното място (офиси, кабинети) значение има наличието на мухъл, плесени, някои стайни растения (фикуси). Домашните любимци също имат отношение при сенсибилизирани лица.


Лошата вентилация и рядкото отваряне на прозорците са фактори за повишаване концентрацията на замърсителите в стаите. Материали, които се използват в строителството често съдържат различни химични вещества, някои от които в по-големи концентрации опасни за здравословното състояние. Така например често влаган химичен агент е формалдехидът, някои съединения от групата на кетоните и други.


В Европа по отношение на често посочвани причини за алергии на дихателните пътища са микрокърлежите (акари) в домашния прах. Повишена концентрация на акари има и в по-старите матраци, възглавници, мека част на дивани, фотьойли.


Като професионални алергени и иританти се посочват дървесния прах при дърводобив; брашното при готвачи, пекари; някои медикаменти при фармацевти, по-рядко зъболекари, анестезиолози; химикали в текстилна промишленост, маникюристки, фризьори; латексът (ръкавици) при медицински работници.


NEWS_MORE_BOX


По отношение на рисковите фактори на открито се посочват замърсяванията на атмосферния въздух в по-големите градове. Изгорели газове от автомобили и от промишлеността включващ съединения на сярата и азота, въглероден оксид, прахови частици с различни размери и други. Цигареният дим за пасивните пушачи също крие риск, поради съдържанието на различни газове - въглероден диоксид, въглероден оксид, азотен оксид и канцерогени.


Изложени на пасивно тютюнопушени при децата се повишава риска за развитие на алергия. Сходна е тенденцията за плода по време на бременност, когато майката е активна пушачка. Употребата на твърдо гориво също има отношение към замърсяванията както в закрити помещения, така и на атмосферния въздух в околната среда.


Потенциалът на полените като алерген се повишава неколкократно в градски условия, поради полепването на частици дизелово гориво, които заедно с прашинките от полена се превръщат в т.нар. комплексни партикули. Тези комплекси имат силен алергизиращ потенциал и предизвикват сенсибилизация дори и при по-малка концентрациионни дози.


Климатичните промени оказват влияние върху задържането на праховите частици във въздуха, продължителността на периода на полените и разнасянето им във въздуха. Те могат да повлияят както върху честотата, така и върху тежестта на симптомите.


Замърсителите във въздуха оказват влияние върху протичането на инфекциите на дихателните пътищаМного от тези замърсители имат прооксидативни ефекти, които допринасят за възпалението на дихателните пътища. В същото време модифицират отговора към алергени и повишават риска от алергични заболявания. Качеството и контролът на въздуха са важен фактор в превенцията на алергичните заболявания и условие за редуциране на екзацербации.