Нарастващият брой на непушачи, при които се наблюдава развитието на тумор на белия дроб, обаче предполага наличието на друг причинител на заболяването.


Това провокира екип изследователи да разкрият по какъв начин замърсяването на въздуха предизвиква развитието на туморни клетки в белия дроб.
Според редица учени вина носят фините прахови частици с диаметър под 2,5 микрона, известни като PM2,5, които се отделят от газовете на превозните средства и изгарянето на изкопаеми горива.


Въпреки това преки доказателства, че частиците PM2.5 водят до мутация на ДНК не са разкрити и изследователите решават да потърсят различно обяснение.Те установяват, че PM2.5 частиците причиняват възпаление, активиращо налични мутации в гени, които стимулират развитието на различни видове тумори на белия дроб.


Този вид възпалителни процеси, свързани със замърсяването на въздуха, биха могли да имат връзка и с появата на други онкологични заболявания, например мезотелиом, тумори на ларинкса, фаринкса и други.


След редица изследвания и наблюдения, учените установяват, че един от начините за противодействие на негативния ефект от замърсяването на въздуха може да бъде чрез блокиране на молекулата интерлевкин-1-бета (IL-1β).


Мононуклерарният клетъчен фактор - интерлевкин-1-бета има ключова роля във възпалителния отговор към фините прахови частици от околната среда - PM2.5.


Задълбоченото изследване на този вид възпалителни процеси, предизвикващи появата на онкологично заболяване, може да доведе до разработката на нови по-ефективни методи на диагностика и лечение на съответните нарушения.


Според Световната здравна организация 99% процента от световното население живее в райони, където максималните годишни стойности за PM2,5 са надвишени. Това предполага голямото влияние на замърсения въздух върху общественото здраве.


В проучването са включени приблизително 400 000 души с тумор на белия дроб от Обединеното кралство, Тайван и Южна Корея.
Научният труд е представен на Конгреса на Европейското общество за медицинска онкология в Париж.
 

Референции:

https://www.ft.com/content/

https://www.esmo.org/meetings/esmo-congress-2022