Селективното засаждане на растителност между пътища и детски площадки може значително да намали токсичното замърсяване на въздуха, причинено от сериозния трафик на моторни превозни средства. Това разкри екип от специалисти.

 

Новите открития показват, че крайпътната растителност може да бъде проектирана, инсталирана и поддържана, за да се постигне бързо, значително и изгодно подобряване на качеството на въздуха.


 

Замърсяването на въздуха е сериозен проблем и често е причина за повишаване на риска от различни заболявания, като сърдечносъдови, дихателни и неврологични заболявания.

 

Този риск при подрастващите е значително по-голям, тъй като те все още се развиват активно. Освен това тяхната честота на дишане е по-висока, в сравнение с тази на възрастните.

 

Експозицията на фини прахови частици във въздуха е най-сериозният рисков фактор, който допринася за множеството случаи на хора със сърдечносъдови заболявания, както и за фаталните такива.

 

В проведеното изследване са включени четири училища с ралично заобикалящо озеленяване.

 

Първото училище има поставена преграда от бръшлян, в друго има западен червен кедър, а в третото училище има смесица от западен червен кедър, шведска бреза и вътрешен плет от хвойна. За контрола е използвано четвърто училище без странични насаждения.

 

При училището с бръшлянова преграда е отбелязано значително понижаване в концентрацията на фини прахови частици на детската площадка, но и увеличение на черния въглерод.

 

В детската площадка, в която има смесено насаждение е отбелязано по-незначително понижение в нивото на замърсяване на въздуха в сравнение с това при западния червен кедър.

 

Най-значително понижаване в нивата на фини прахови частици и черен въглерод са отбелязани в училището със засаден западен червен кедър.

 

Според резултатите почти половината - 49%, от черния въглерод и около 46% и 26% от различните видове фини прахови частици - PM2,5 и PM1, получени в резултат на заобикалящия автомобилен трафик, са уловени от западните червени кедрови дървета.

 

Проучването показва възможността за контролиране на нивата на замърсяване на въздуха в близост до детски площадки. Това би могло да предотврати част от рисковете за здравето на малките деца, намиращи се в училищата в близост до натоварени пътища.

 

Информация за направените разкрития е публикувана в сп. Scientific Reports.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41598-022-18509-w