Счупването представлява прекъсване на целостта или смачкване на костта. Различават се два вида счупвания – закрито и открито счупване. При закритото счуване, не е нарушена целостта на кожата, при открито счупване, целостта на кожата е наранена, краищата на костта са в контакт с външната среда. В този случай може да има обилно кръвотечение и по-голяма опасност от замърсяване на раневата повърхност.

 

И при двата вида счупване е възможно засягане на прилежащите кръвоносни съдове и нерви и протичат с оток.


 

Признаци и симптоми на счупване:

 

 • Счупването може да бъде чуто или почувствано от пострадалия;
 • Силна болка на мястото или около него;
 • Трудност или невъзможност за движение;
 • Оток и посиняване върху мястото на счупването. Може да се наблюдава и кървене;
 • Деформация от страната на счупването;
 • Видими костни фрагменти при открита фрактура;
 • Симптоми и признаци на шок при големи счупвания, поради масивна кръвозагуба.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Тези симптоми не са представени като едно цяло. В различните случаи могат да се появят едни симптоми, а други да не са на лице.

 

Цел – обездвижване на засегнатия участък преди транспортирането до лечебното заведение.
 

Поведение – Оказваме първа помощ на мястото на инцидента. Пострадалият не се движи, преди засегнатият участък да е напълно обездвижен!

 

Ако при пострадалия имаме симптоми на шок и кръвотечение, преди обездвижването предприемете противошокови мерки и спрете кръвотечението.

 

Общи принципи на обездвижването:

 

 • Обездвижете засегнатия крайник с помощта на шина. При липса на такава използвайте тялото на пострадалия – здравия крак, гръдния кош.
 • При обездвижване и шиниране използвайте достатъчно меки подложки между засегнатото място и мястото на фиксиране
 • При обездвижване на счупен крайник е важно да обездвижим ставата под и над мястото на счупване
 • Завържете превръзката здраво, за да предпазите засегнатия участък от движение по време на транспортирането
 • Избягвайте твърде стегнатите превръзки, тъй като може да нарушите нормалното кръвообръщение.